//////

Kultura

Monthly Archives: Wrzesień 2011

RELAKS DROGĄ MIŁOŚCI

Wrzesień 29th, 2011 at 1:13 pm » Comments (0)

Termin „relaks”jest pochodzenia łacińskiego (relaxo – rozluźniam) i oznacza „odprężenie fizyczne i psychiczne; krótki odpoczynek polegający na przybraniu odpowiedniej pozycji, rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu do minimum aktywności myślowej”. Natomiast pochodzący od niego wyraz „relaksacja” (ang. relaxation) używany jest dla określenia stanów lub czynności, w których dominuje odpoczynek,odprężenie, zwolnienie psychofizyczne.Synonimem reakcji relaksu jest „we­wnętrzne rozluźnienie”, „wewnętrzne uspokojenie”, „odprężenie”, „wewnętrzny spokój”, „wewnętrzna cisza”, „odświeżenie”, „wypoczęcie” czyli przyjemne dozna­nia, których przeżywanie przyczynia się do akceptacji siebie, pozytywnego nasta­wienia do świata i ludzi, wiara w siebie oraz zaufanie do siebie i innych.  

more »

STAN RELAKSU

Wrzesień 10th, 2011 at 1:44 pm » Comments (0)

O  tym, jak cenna może być umiejętność relaksowania się w dzisiejszych cza­sach, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Prawie każdy lekarz zaleca swoim pacjentom przede wszystkim odpoczynek, zwolnienie tempa czy podchodzenie z dystansem do problemów. Takie są między innymi zadania czy cele relaksu. Powinien on być „efektywnym wypoczynkiem po zmęczeniu pracą zawodową, powinien być również formą regeneracji biologicznej i mobilizacji sił do prze­zwyciężenia codziennych stresów. W wielu przypadkach relaks ma być rodzajem obrony przed własną agresją i lękiem oraz pomocą w samopoznaniu się i dosko­naleniu własnej osobowości”.Metody osiągania stanu relaksu mogą być różnorodne, a do najbardziej znanych należą: trening autogenny Schultza, […]

more »

KAŻDA Z METOD

Wrzesień 7th, 2011 at 11:53 pm » Comments (0)

Każda z tych metod zapewnia uspokojenie zewnętrzne i wewnętrzne ćwiczącego, a w efek­cie prowadzi do uzyskania kontaktu z samym sobą, stanu wewnętrznej harmonii. Tylko będąc w takim stanie, stanie wewnętrznej równowagi, możemy prawidłowo funkcjonować, a więc podejmować właściwe decyzje, odpowiednio reagować na bodźce zewnętrzne, a nawet tworzyć. Wiadomo bowiem, że w stanie ogólnego rozluźnienia, gdy umysł pozbawiony codziennych trosk jest całkowicie odprężony (jest w stanie alfa-a) możliwe są twórcze olśnienia, będące rodzajem myślenia intuicyjnego.Zwracają na to uwagę psychologowie mówiąc o zjawisku olśnienia (iluminacji) jako o elemencie procesu twórczego i tłumaczą to hipotezą inkubacji (nieświadomej pracy nad problemem).Takiego sposobu rozwiązywania problemów […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •