//////

Kultura

Monthly Archives: Grudzień 2011

STABILIZACJA DOŚWIADCZEŃ

Grudzień 29th, 2011 at 8:38 pm » Comments (0)

Uczenie staje się przyjemnym i interesującym poznaniem. Lepiej zapamiętuje się nowe treści i rozwija doświadczenie artystyczno-ekspresyjne, nadające głębszy sens życiu człowieka. Szansę taką daje integracja doświadczeń artystycznych, które rozwijają twórczo człowieka. Wzajemne wzmocnienie i sensybilizacja doświadczeń muzycznych doświad­czeniami plastycznymi rozwija twórczo dziecko, studenta. Ukazuje i utrwala różnice oraz podobieństwa między tymi dziedzinami sztuk. Muzyka wzbogacona treściami i warsztatem plastycznym staje się sztuką wyposażoną w treści znaczące. Z tego typu zajęć uczniowie wynoszą korzyści poznawczo-intelektualne i korzyści wpływające na ich rozwój emocjonalny, co z kolei wiąże się z funkcjami tera­peutycznymi działań ekspresyjno-artystycznych. Aktywność twórcza, szeroko rozumiana jest najwyższym wymiarem możliwości człowieka […]

more »

WRAŻLIWOŚĆ NA ODCZUWANIE MUZYKI

Grudzień 9th, 2011 at 8:42 am » Comments (0)

Wraż­liwość na rozumienie, odczuwanie muzyki jest u łudzi zróżnicowana, ale można ją kształtować od najmłodszych lat, a nawet w okresie płodowy. Już starożytni Grecy zwrócili uwagę na wpływ odpowiedniej muzyki na przebieg i rozwój ciąży. Kobiety brzemienne odpoczywały więc w ogrodach, gdzie dźwięki muzyki granej dla nich przeplatały się z dźwiękami i obrazami przyrody wpływając na spokój, relaks i odprężenie. Niektórzy do dziś zalecają kobietom w tym szczególnym dla nich okresie słuchanie spokojnej muzyki, gdyż uczeni dowiedli, że dziecko słyszy już w łonie matki. Właśnie w okresie prenatalnym można uwrażliwić dziecko na piękno muzyki. Muzyką jest przecież dla nienarodzonego dziecka […]

more »

DZIECKO UCZY SIĘ ŚWIATA

Grudzień 5th, 2011 at 9:46 pm » Comments (0)

Po narodzeniu, gdy wszystko jest słyszane już wyraźniej, każdy sygnał z otoczenia wywołuje określone reakcje. Dziecko uczy się świata, uczy się z nim kontaktować. Kołysanki matki uspokajają je, dają poęzucie bezpieczeństwa, a głośna, popularna muzyka powoduje niepokój, czasem pjąpjO^-odzina muzykal­na, wrażliwa na dobrą muzykę ma większe szanse na rozwój podobnej wrażliwości muzycznej u swojego dziecka niż rodzina, w której muzyki jest brak. Każdemu dziecku potrzebna jest muzyka. Świadczą o tym obserwacje dzieci zajętych zabawą, które często sobie coś nucą, wspólnie śpiewają lub wystukują różne rytmy patykiem czy klockiem. Bywa, że wsłuchują się w muzykę płynącą obok, nieruchomieją lub kołyszą się […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •