//////

Kultura

Monthly Archives: Maj 2012

DZIEŁO MUZYCZNE A DZIAŁO PLASTYCZNE

Maj 28th, 2012 at 10:58 am » Comments (0)

Muzyka reprezentuje udźwiękowiony i zorganizowany rytmicznie prze­bieg czasu — utwór muzyczny wypełnia tylko przestrzeń w czasie wykonania. Muzyka jest asemantyczna. Rozwinęła się w kierunku formy abstrakcyjnej. Dzieła sztuki plastycznej przedstawiają treści w sposób bardziej jednoznacz­ny. Są statyczne, istnieją w określonej przestrzeni wyrażonej formą plastycz­ną, jej środkami wyrazu. Związki plastyki z muzyką możemy zaobserwować już od bardzo dawna. Przybierają one różne formy od spekulatywnego łączenia ko­lorów z dźwiękami w starożytności i w średniowieczu, poprzez próby naukowego ujęcia tego zjawiska w renesansie, aż do skomplikowanych wyobrażeń plastyczno- -muzycznych, tzw. synestegi współcześnie.

more »

ROZWÓJ SZTUK

Maj 18th, 2012 at 1:25 am » Comments (0)

Rozwój sztuk plastycznych w kierunku abstrakcji podkreśla cechy wspólne z muzyką: nieokreśloność, bezprzedmiotowość, które pozwalają na swobodną grę skojarzeń.”Rozwijają wyobraźnię oraz sferę emocjonalną człowieka. „W muzyce, w jej toku dźwiękowym nie można się bezpośrednio dopatrzyć «realizmu» — tak bardzo jest ona z natury artystyczną «abstrakcją». Pewnego rodzaju muzycznym realizmem jest jej programowość, ilustracyjność, a zwłaszcza odtwarzanie dźwięków pochodzących z natury (śpiew ptaków) lub konkretnych sytuacji (polowania, praca urządzeń technicznych). Traktując szerzej pojęcie realizmu, można go dostrzec w muzyce trafnie obrazującej stany przeżyć wewnętrznych człowieka, różne treści psychologiczne — wtedy jednak może zabraknąć miejsca dla romantyzmu, którego tak poszukujemy w muzyce […]

more »

MIMO ISTOTNYCH RÓŻNIC

Maj 5th, 2012 at 10:40 am » Comments (0)

Mimo istotnych różnic między wytworami obu rodzajów sztuk używamy takich samych określeń dla ich opisu, np.: kompozycja, har­monia, ton, barwa, kontrast, kontrapunkt, głębia, czystość, dynamika, statyka, przestrzeń itd. Sam zapis nutowy jest obrazem — dziełem rysunkowym czy nawet grafiką, np. zapisy nutowe Krzysztofa Pendereckiego. Różnica między obrazem- zapisem nutowym a obrazem malarskim polega m.in na tym, że z obrazu nutowego artysta-muzyk tworzy nowe dzieło — dzieło muzyczne, które jest niezależne w swojej formie artystycznej. W wielu przypadkach dzieła plastyczne są inspiracją twórczą dla kompozytorów. Dzieło muzyczne zachowuje zawsze swoją autonomię artystyczną, niezależnie od tego, jak wpływa na twórców z innych […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •