//////

Kultura

Monthly Archives: Czerwiec 2012

MNIEJ LUB BARDZIEJ ŚWIADOMIE

Czerwiec 24th, 2012 at 7:20 pm » Comments (0)

Dziecko mniej lub bardziej świadomie słucha różnorodnych dźwięków, np.: śpiewu ptaków, wiatru, burzy, piosenek, utworów instrumentalnych itd. Słuchając rozwija uczucia i wyobraźnię, tworzy świat baśni i iluzji. Jest to warunek niezbędny dla jego prawidłowego rozwoju. Twórczością człowiek wyraża radość i chęć życia oraz podziw dla piękna. Śpiew i ruch jest wyrazem harmonii w jakiej człowiek żyje ze światem i przyrodą. Komponuje pieśni i hymny pochwalne. Dziecko w prostych zabawach improwizacyjno-muzyczno-ruchowych określa swoje przeżycia, sytua­cje, problemy oraz wiedzę. Świat bodźców, w jakim dziecko wzrasta kształci jego wrażliwość estetyczną oraz przyszły poziom odbioru estetycznego. Przez wrażli­wość estetyczną rozumiem umiejętność odbioru i różnicowania […]

more »

POZIOM ROZWOJU I EDUKACJI

Czerwiec 9th, 2012 at 8:35 pm » Comments (0)

Poziom rozwoju i edukacji człowieka wyznacza jego wrażliwość estetyczną, a tym samym poziom odbioru estetycznego. Piękno wzbogaca życie, gdyż dostarcza w zakresie poznania i w zakresie uczuć nowych zjawisk, zjawisk psychicznych, rozszerza świat wewnętrznych przeżyć człowieka. Zdolność spostrzegania piękna, chwytania strony estetycznej w rzeczach stanowi o wrażliwości danego osobnika na piękno. Są to wartości uniwersalne, które nie mają żadnej skali punktowej, tylko można ją ocenić w wymiarze kultury osobistej człowieka.Przyjmuje się, że sztuka jest zwierciadłem duszy człowieka. W dziełach sztuki wyrażone są dążenia, tęsknoty, poszukiwania i doświadczenia pokoleń. Stwarza to warunki do uczenia się przez przeżywanie.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •