//////

Kultura

Monthly Archives: Październik 2012

WIELE WZGLĘDÓW

Październik 30th, 2012 at 2:41 pm » Comments (0)

Werbalizując własne przeżycia i doznania dziecko manifestuje swoją podmio­towość, własne JA. Ujawnia, co dzieje się wjego psychice, gdy jest zafascynowane w jakimś stopniu dziełem sztuki, w tym przypadku pięknem muzyki. Ponadto lepiej zaczyna rozumieć rolę uczuć w życiu własnym i innych. Komunikując otoczeniu swoje myśli, uczucia i pragnienia, dziecko ośmiela się, otwiera na kontakty społeczne. Nie bez powodu L. Tołstoj mówił, że muzyka ma właściwości zbliżania ludzi. Informując się nawzajem o doznawanych emocjach i uczuciach, dzieci umacniają więź między sobą, osiągając — mówiąc obrazowo „wspólnotę przeżyć i twórczy dialog myśli”. Tak więc z tych i innych jeszcze względów — tu […]

more »

MUZYKA W KSZTAŁCENIU SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ CZŁOWIEKA

Październik 17th, 2012 at 2:33 am » Comments (0)

Wydaje się, że każda lekcja muzyki i z muzyką może być tutaj bardzo przydatna. Bowiem muzyka jest tym instrumentem eduka­cyjnym, który — skierowany ku wnętrzu — rozwija siły duchowe dziecka oraz wyzwala jego aktywność intelektualną i werbalną.Od dawna muzykę wiąże się z językiem; już treść greckiej mousike oznaczała w równym stopniu mowę i śpiew W procesie percypowania muzyki można kształcić zarówno wrażliwość na jej piękno, jak i umiejętność poprawnej werba­lizacji doznań i przeżyć, co nie ma jednak nic wspólnego z tzw. „zagadaniem mu­zyki”. Mówiąc ściślej, za sprawą zintegrowanych ćwiczeń muzyczno-lingwistycz- nych dzieci mogą nie tylko „wyzwolić” swój wewnętrzny świat doznań, ale […]

more »

PRZEDMIOT „MUZYKA”

Październik 7th, 2012 at 8:21 pm » Comments (0)

Toteż przedmiotowi „muzyka” należy wyznaczyć większą niż dotąd rolę w kształceniu językowym uczniów.Tymczasem przygotowanie przeciętnego ucznia do przezywania, rozumienia i wartościowania utworów muzycznych oraz komunikowania innym związanych z tym myśli, doznań i odczuć jest dalece niezadowalające, co znalazło potwierdzenie także w przeprowadzonych badaniach własnych. Dotyczyły one zaledwie wąskiego wycinka zagadnień związanych z werbalizacją doznań muzycznych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Badani uczniowie z kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie w liczbie 36 osób słuchali w dwóch sesjach wybranych utworów instrumentalnych Saint-Saśnsa (fragm. „Karnawału zwierząt”, Fantazja Es-dur, Symfonia Nr 3) i dzielili się w formie ustnej lub pisemnej (dzieciom pozostawiono […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •