//////

Kultura

Monthly Archives: Listopad 2012

ZDANIEM NIEKTÓRYCH

Listopad 22nd, 2012 at 8:31 pm » Comments (0)

Twierdzi się słusznie, że każdy normalnie rozwijający się człowiek, niezależnie od wieku i doświadczeń życiowych, otwarty jest na przeżycia muzyczne. Niektórzy tworzą muzykę, inni odtwarzają śpiewając lub grając, a inni jeszcze — i chyba oni przeważają — nie uprawiając aktywnie muzyki, potrafią być jej wrażliwymi odbiorcami, przeżywać i oceniać jej piękno.Zdolność emocjonalnego przeżywania ‚muzyki nazywamy zwykle muzykalnością; zakłada ona zdolność emocjo­nalnego poddawania się urokowi muzyki — u starożytnych Greków — „sztuki Muz”.Umiejętność tę należy kształtować jak najwcześniej, by umożliwić jednostce prawidłowe kontakty ze światem dźwięków.

more »

EKSPRESJA PRZEŻYĆ MUZYCZNYCH

Listopad 22nd, 2012 at 4:56 am » Comments (0)

Zdaniem B. Dziemidoka: „niekiedy cieszymy się dziełem, uciekając od niego myślą”.Czasem skojarzenia „uprawomocnione” są tytułem utworu, częściej jednak wiążą się z wyobraźnią słuchacza, jego pragnieniami i na­strojami.Można zatem za M. Kaciczak powiedzieć, że odczuwanie muzyki, reakcja na nią „jest osobistą przygodą każdego człowieka”. U dzieci dostrzegamy nie tylko gotowość do przeżyć emocjonalnych zwią­zanych z muzyką, ale i wyraźną potrzebę dzielenia się z innymi. Według H. Reada komunikowanie innym własnych myśli, uczuć i doznań jest jedną z najbardziej ludzkich potrzeb, trwale towarzyszących istnieniu człowieka.Osobiste przeżycia, w tym także muzyczne, mogą być transmitowane przy pomocy różnych kodów, np. za pośrednictwem ruchu, kształtu, […]

more »

TRUDNIEJSZE DLA MAŁEGO DZIECKA

Listopad 15th, 2012 at 6:23 am » Comments (0)

Ten ostatni sposób powszechnie uznawany jest za jeden z trudniejszych dla małego dziecka. Sto­sunkowo późno opanowuje ono bowiem Język uczuć”, czyli słownictwo abstrak­cyjne określające różne emocje, uczucia i wrażenia. Co więcej, wielu badaczy wątpi, czy język w ogóle jest w stanie oddać w sposób wierny wszystkie przeżycia i doświadczenia człowieka. Wiele z tych doznań pojawia się bowiem zbyt rzadko, ulotnie, nie zawsze dając się zwerbalizować, stąd niektóre z nich nie posiadają nawet nazwy. Ponadto w procesie werbalizacji przeżycia emocjonalne narażone są na przeinaczanie i zniekształcanie. U L.B. Meyera czytamy: „Stany emocjonalne są bowiem zbyt zróżnicowane i ulotne, aby można było […]

more »

PSYCHICZNA CZYNNOŚĆ

Listopad 5th, 2012 at 3:39 am » Comments (0)

Nie należy także pomijać milczeniem faktu, że dziecko czasem zamiast „przeżywać” słuchany utwór, myśli np. o wydarzeniach minionego dnia, o obej­rzanym filmie itp. Pytane wówczas o przeżycia muzyczne, czuje się zakłopotane, nie wie co powiedzieć.Mimo zasygnalizowanych trudności należy jednak dołożyć wszelkich starań, by pomóc dziecku nie tylko w znalezieniu dogodnego sposobu ujawniania przeżyć, ale także nauczyć je „przekładać” osobiste doznania, w tym związane z muzyką, na słowo. Proces ten powszechnie określa się mianem ekspresji, terminem niemal uniwersalnym, używanym w różnych naukach i w różnych znaczeniach.Nie wdając się w subtelności definicyjne, rozumiemy tu ekspresję jako psy­chiczną czynność wyrażania siebie, swoich przeżyć […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •