//////

Kultura

Monthly Archives: Grudzień 2012

MUZYKA A PRZEŻYCIA

Grudzień 20th, 2012 at 7:47 am » Comments (0)

Dziecko dowiaduje się m. in. czym jest muzyka, uczy się jej rozumienia, wy­kształca w sobie ulubione formy kontaktów z muzyką, nabywa określonych przyzwyczajeń muzycznych. Zyskuje również świadomość, że muzyka — mówiąc najkrócej — ma ścisły związek z uczuciami, ponieważ: właściwą treścią utworu muzycznego — jako wytworu człowieka — są głównie doznania, emocje i uczucia wrażliwego artysty-kompozytora;słuchanie utworów może wywoływać wzruszenia, budzić nastroje, poma­gać odreagować stres, poprawiać humor.Każdy zatem utwór muzyczny jest otwartym, polisemicznym komunikatem wymagającym zabiegów hermeneutycznych.

more »

TYP REAKCJI SŁUCHACZA

Grudzień 7th, 2012 at 2:44 pm » Comments (0)

Tekstem „zapraszającym” zarówno do odkodowania, „odczytania” jakości emocjonalnych tkwiących immanentnie w utworze, osadzonych — według R. Ingardena — w jego materiale dźwiękowym i   odbijających się na jego zabarwieniu , jak również do przeżywania, będącego swoistą odpowiedzią, „oddźwiękliwością” uczuciową odbiorcy na emocje artysty czy wykonawcy. Dobrze wyrażają to słowa RM. Hamela: „na muzykę człowiek odpowiada rezonansem, podobnie jak struna”.Typ reakcji na słyszany utwór zależy niewątpliwie od wielu czynników, z których podstawowymi są: a) bodźce muzyczne oraz b) emocjonalne i umysłowe dyspozycje słuchacza, jego stan wewnętrzny.

more »

SAM UTWÓR MUZYCZNY

Grudzień 5th, 2012 at 10:02 pm » Comments (0)

Wiadomo bowiem, że ten sam utwór muzyczny może czasem (w pewnym wykonaniu i w pewnych okolicznościach) wywoływać u tego samego odbiorcy różne uczucia, a innym razem pozostawić go obojętnym.  Dodajmy, że nie tylko kompleksy dźwięków, ale i pojedyncze dźwięki posiadają zdolność wywoływania określonych przeżyć u wrażliwego słuchacza. Istotne są także warunki zewnętrzne w jakich przebiega kontakt z utworem. Odbie­rając muzykę, umiejscowieni jesteśmy w określonej sytuacji, „ramie komuni­kacyjnej”, która umożliwia dialog z utworem, dialog z sobą i dialog ze współodbiorcami, o czym za chwilę.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •