//////

Kultura

Monthly Archives: Luty 2013

SZTUKA DLA SZTUKI

Luty 28th, 2013 at 7:03 am » Comments (0)

Z po­dobnymi poglądami można się również spotkać u Igora Strawińskiego, czego do­wodem było powstanie hasła „sztuka dla sztuki”. Moim zdaniem sztuka muzyczna jest za bogata, by dala się tak zwyczajnie zredukować do jakiejś jednej, schema­tycznej myśli przewodniej po to tylko, by czyjemuś rozumowaniu stało się zadość. Przykładem niech będą poglądy B. Pocieja na temat piękna muzycznego. Wydaje się, iż autor jest bliski sedna problemu, bowiem przyjmuje on pojęcie piękna w całej jego historycznej tradycji, w całym jego bogactwie, jak również w całej rozległości i wielowarstwowości. A zatem możemy żyć w przekonaniu, że muzyka, choć nie zawsze w wielkim stopniu, dostarcza jednak […]

more »

PRZEZNACZENIE MUZYKI

Luty 21st, 2013 at 2:07 pm » Comments (0)

W ten więc sposób chciałem w paru skrótach zasygnalizować problem: jaką mamy muzykę i dla jakiej młodzieży ją przeznaczamy. Sugestia, która wypływa z poszczególnych podrozdziałów, wymaga szczegółowych badań, może dopro­wadzić do hipotezy, że bogaty stan posiadania muzyki dla dzieci i młodzieży me zaspokaja jej w pełni. Jest oczywiste, że literatura muzyczna dla dzieci i młodzieży winna służyć rozwojowi postaw estetycznych, ogólnokulturowych, moralnych i społecznych; dostarczać okazji do zwiększenia ludzkiej wrażliwości i poszukiwa­nia indywidualnych sensów życia. Kończąc temat: „Muzyka dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie”, można sformułować wnioski z niego płynące.

more »

WIELE DO ZAOFEROWANIA

Luty 15th, 2013 at 7:21 pm » Comments (0)

Pomocnymi w pracy nad nauką słuchania muzyki w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, jak i ogólnoszkolnej są różne formy wychowania muzycznego. Każda z nich daje nieocenione korzyści, które rozpowszechniane od najmłodszych lat dojrzewają i owocują w całym życiu człowieka. Muzyka ma wiele do zaoferowania dzieciom i współczesnej młodzieży, pragnącej wejść z nią w bliski kontakt. Potrzeba nie rodzi się jednak sama, ale powstaje pod wpływem troskliwego i przygotowanego w założeniach wychowania.I  tu wielką rolę przypisuje się nauczycielowi, bo dzięki niemu i stosowanym przez niego różnorodnym formom i metodom rośnie w młodym odbiorcy niepohamowana chęć częstych kontaktów z muzyką, które w rezultacie kształtują zdolności […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •