//////

Kultura

Monthly Archives: Kwiecień 2013

POMOC ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Kwiecień 19th, 2013 at 10:19 am » Comments (0)

Pomocne temu rodzajowi muzyki są przede wszystkim środki masowego przekazu, które stały’ się głównymi środkami reklamy produktów show-biznesu, skupiając rzesze kibiców sezonowych, a zaniedbując przy tym bardziej wzniosły cel upowszechniania trwa­łych wartości kultury. Stąd też Wacław Panek tak ocenia funkcję informacyjną mass mediów: „Ta ewidentna dysproporcja wypływa najprawdopodobniej Z zakładanego apriorycznie przez dysponentów mass mediów powszechnego spo­łecznego zainteresowania muzykąpop przy jednoczesnym bardzo nikłym zainte­resowaniu innymi dziedzinami kultury muzycznej. Taki stan rzeczy jeszcze bar­dziej wzmaga popularność muzyki rozrywkowej — nie starając się niwelować dysproporcji zainteresowań społecznych między muzyką artystyczną a pop musie i tylko dysproporcję tę stale pogłębia przynosząc dzisiaj, jak […]

more »

RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMATYKI

Kwiecień 1st, 2013 at 11:47 pm » Comments (0)

Z rozważań, które usiłowałem przedstawić w tym rozdziale, wynika, że problem przeprowadzenia badań nad muzyką i młodzieżą w czasach współczesnych nie może być załatwiony ani na zawsze, ani nawet na czas dłuższy. Jest to zadanie permanentne, równoległe do ciągle na nowo zmiennych form życia. Stąd więc spra­wą istotną jest zastanowienie się nad tym, jakie zagadnienia można zarejestrować jako szczególnie ważne. Ich wyliczenie, podane zresztą tylko przykładowo, podlega oczywiście jak najbardziej prawom czasu i może być aktualne tylko w stosunku do chwili bieżącej.Zakresy problematyki wykazują dużą różnorodność. Chodzi tu bowiem zarówno o tematykę historyczną, jak i współczesną. W tej współczesnej zaś […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •