//////

Kultura

Monthly Archives: Maj 2013

POZIOM ZAINTERESOWANIA

Maj 29th, 2013 at 2:11 pm » Comments (0)

Obrazu ilustrującego poziom zainteresowania muzyką nie zmieniają też tłumy młodych ludzi, rozbawio­nych na dyskotekach, ani też z pasją rejestrowane i oglądane na video muzyczne teledyski. Te dwa ostatnie zjawiska trudno bowiem odbierać i oceniać w kate­goriach zjawisk muzycznych i muzycznej kultury młodzieży. Są to jednak zapewne charakterystyczne dla naszych czasów formy młodzieżowej ekspansji, a także ekspansywności kultury masowej, nie zaś autentycznych zainteresowań i kompe­tencji muzycznych. Muzyka młodzieżowa jest zatem typowym wytworem współczesnej kul­tury masowej, w której na plan pierwszy wysuwa się rozrywka, bardzo często niewybredna, bezproblemowa, o motywacjach i celach komercyjnych, określa­na mianem „show-biznesu”.

more »

MUZYKA ROZRYWKOWA W PRZESZŁOŚCI

Maj 22nd, 2013 at 9:50 pm » Comments (0)

W przeszłości muzyka rozrywkowa łączyła się przede wszystkim z tańcem i w równym stopniu służyła starszemu pokoleniu, jak i młodzieży. Obecnie, głównym jej adresatem i konsumentem typu „pop”, „rock” i im podobnych odmian jest pokolenie nastolatków, a nawet sześcio- czy dziesię­ciolatków, chociaż większość tekstów lansowanych i modnych przebojów kiero­wana jest do starszej grupy wiekowej. Nie bez znaczenia okazał się rozwój prze­mysłu instrumentów elektronicznych, keyboardów, syntetyzatorów z gotowym pod­kładem akompaniamentu, tzn. instrumentów nie wymagających do opanowania gry na nich tak wielkiego wysiłku i czasu, jak na instrumentach tradycyjnych.

more »

APARATURA NAGŁAŚNIAJĄCA

Maj 2nd, 2013 at 6:27 pm » Comments (0)

Aparatura nagłaśniająca umożliwia spotęgowanie efektów gry instrumentalnej oraz wzmocnienie najbardziej słabych i niewypracowanych głosów ludzkich. Warto tutaj zwrócić uwagę na scenerię koncertu zespołów „ mocnego uderzenia „, które skupia- jąwłaściwie dwa żywioły: 1) estradę (grupy beatowe, rockowei im podobne ubra­ne w jaskrawe stroje, często u chłopców eksponujące półnagość, u dziewczyn zaś ekscentryczne fryzury, demoniczne makijaże, agresywny ruch sceniczny łub taneczny i to wszystko przesycone maksymalną dynamiką gigantofonów i ogar- niąte feerią różnokolorowych, migających świateł); 2) widownię (ciasno stłoczone nastolatki dające upust wywołanym przez wykonawców emocjom poprzez podniecone skandowanie fragmentów przebojów, ekstatyczne trzymanie rąk w górze, rytmiczne ruchy taneczne i przeciągłe […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •