//////

Kultura

Monthly Archives: Czerwiec 2013

WIELE PUBLIKACJI MUZYCZNYCH

Czerwiec 20th, 2013 at 10:16 am » Comments (0)

Wydano wiele publikacji muzycznych, podręczników do wychowania muzycznego. Powołano w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersyteckich kierunki kształcenia nauczycieli zarówno pod względem muzycznym, jak i pedagogicznym. Rozwinięto także system dokształcania i doskonalenia już pracujących nauczycieli. Natomiast zapomniano o poważnym potraktowaniu tego przedmiotu w strukturze pow­szechnej edukacji młodzieży. W praktyce pedagogicznej zauważa się wokół muzyki współczesnej wiele trudności natury estetycznej i dydaktycznej. Zbyt krótki okres czasu nie stworzył jeszcze trwałych kryteriów oceny zwłaszcza takich zjawisk, jak: zanik formy, aleatoryzm, nowe źródła dźwięku, nowa muzyka wokalna i związek słowa z muzyką, muzyka przestrzenna, graficzna itp.

more »

PROBLEM NATURY DYDAKTYCZNEJ

Czerwiec 12th, 2013 at 5:36 am » Comments (0)

Zaś problemy natury dy­daktycznej rodzą się w związku z trudnościami docierania do dzieci i młodzieży niektórych rodzajów muzyki współczesnej. Jest ona rewolucyjnie nowa w przeja­wach braku tonalności, formy, w muzycznych środkach wyrazowych, w technikach kompozytorskich, a zwłaszcza w wyrazie emocjonalnym. Niestety, ale nie jest to jedyna przyczyna, która hamuje rozpowszechnianie muzyki współczesnej wśród dzieci i młodzieży. Innym, szeroko znanym problemem jest fakt, iż muzyka, i to nie tylko współczesna, zawsze była i jest sztuką elitarną.Są wśród dzieci i młodzieży osoby bardziej lub mniej wrażliwe na muzykę. Dla jednych kontakt z nią urasta do najbardziej wysublimowanych form ich samo­realizacji, zaś dla […]

more »

MUZYCZNI PROFESJONALIŚCI

Czerwiec 9th, 2013 at 12:01 pm » Comments (0)

Do pierwszych z wymienionej grupy należą przede wszyst­kim muzyczni profesjonaliści, a także i ci, których określamy mianem miłośników muzyki. To oni właśnie w niekłamany sposób pragną tego kontaktu i aktywnie udzielają się w zespołach muzycznych, uczestniczą w odbiorze koncertów z po­czuciem potrzeby obcowania z muzyką. W ostatnim czasie można zauważyć, iż mimo różnorodnych przeobrażeń, którym uległo wychowanie muzyczne w szkole, poziom kultury muzycznej dzieci i młodzieży nie jest zadowalający. Niewielu znich „udziela się” w śpiewie czy grze na instrumentach, chodzi na koncerty czy opery, i to dlatego, że świat muzyki jest dla nich trudny i obcy.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •