//////

Kultura

Monthly Archives: Lipiec 2013

W DZISIEJSZEJ EDUKACJI

Lipiec 26th, 2013 at 3:34 am » Comments (0)

Jeślibyśmy na razie zupełnie dorywczo przymierzyli ten okazały stan po­siadania, jaki rysują powyższe uwagi, do potrzeb muzyki dla dzieci i młodzieży, to dostrzeżemy chyba nienadążanie za niektórymi oczekiwaniami życia. Jednym z przykładów niech będzie podręcznik do muzyki dla dzieci i młodzieży, w którym możemy zauważyć nużącą jednostajność ujęć, a przecież w świat dziecka wkro­czyła technika epoki telewizji satelitarnej i komputerów osobistych, połączonych w sieć internetową. Niestety, dzisiaj w zakresie edukacji szkolnej świat dziecka jest ciągle tradycyjny, ograniczony i bogaci się bardzo powoli.

more »

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!

Lipiec 23rd, 2013 at 6:26 pm » Comments (0)

Rozprawa ta daje wyraz przekonaniu, że między muzyką a bieżącym życiem powinien istnieć stan adekwatności. Tylko wtedy można oczekiwać większej skuteczności procesów w przekazywaniu skomplikowanych, subtelnych, mistrzow­skich arcydzieł muzycznych, proponowanych młodej publiczności. O ile mamy zasłużonych kompozytorów i pedagogów, o tyle jesteśmy prawie pozbawieni krytyki literatury muzycznej dla dzieci i młodzieży oraz należycie zorganizowanych badań. Jest to niebezpieczeństwo, które, jeśli będzie trwało zbyt długo, może się zemścić na poznawaniu nowej muzyki współczesnej. Nauczycielu pamiętaj!Rola muzyki zmienia się. Stąd też traktowanie jej w sposób tradycyjny jest niesłuszne.

more »

ROLA MUZYKI W ŚRODOWISKU

Lipiec 4th, 2013 at 6:19 am » Comments (0)

Rola muzyki w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym powinna być określona w stosunku do danych grup społecznych, do dzieci i młodzieży w zależności od stopnia ich zaawansowania w możliwościach odbioru muzyki. Percepcja sztuki muzycznej przenosi odbiorcę w świat wyobraźni, fantazji i korzystnych stanów emocjonalnych. A jest to konieczne dla utrzymania równowagi psychicznej dzieci i młodzieży.Wiele miejsca poświęcają naukowcy i nauczyciele doskonaleniu koncepcji i praktyki powszechnego wychowania muzycznego. Z perspektywy dnia dzisiej­szego nadal z troską patrzymy na niedostatki tego wychowania, chociaż poczyniono w tym zakresie wiele rzeczy ważnych i słusznych. Przeprowadzono wiele badań nad muzykalnością i wpływem muzyki na rozwój dzieci […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •