//////

Kultura

Monthly Archives: Sierpień 2013

DLA KOGO PISANA MUZYKA?

Sierpień 30th, 2013 at 10:08 am » Comments (0)

Dawniej każdy utwór komponowano w określonej tonacji, a dziś dźwięki w muzyce jakby zostały „wypuszczone na swobodę”. W utworach współczesnej muzyki można więc zauważyć więcej różnic niż podobieństw, toteż mówimy o niej jako o muzyce XX wieku. Wielu autorów publikacji podaje, że dla dzieci i młodzieży w drugiej połowie XX wieku wydano niezliczoną ilość utworów muzycznych. Obraz ten uzupełniają również pieśni w różnych czasopismach dla tej grupy populacji. Na wspomniany wyżej dorobek składa się też praca wielu wydawnictw. Jest to ogromny wysiłek, świadczący zarówno o prężności twórców (kompozytorów), jak i wydawców.Trudno tutaj zajmować się analizą dorobku utworów muzycznych dla dzieci […]

more »

PILNA SPRAWA

Sierpień 21st, 2013 at 12:27 pm » Comments (0)

Sprawa to bardzo pilna i warta osobnego, obszernego studium, gdyż obok dostrzeżonych pozytywów mnożą się tutaj oznaki budzące zaniepokojenie, które mają swe źródło w ograniczeniach tematycznych, jak i w koncepcjach audio­wizualnego przekazu. Jednak istnieje edytorska koncepcja utworów dla dzieci i młodzieży i można ją komentować z różnych punktów widzenia, przede wszystkim biorąc pod uwagę kryterium dojrzewania psychicznego dziecka, jak również uwzględniając postawę tematyczną, nieodłączną od aspektów wychowawczych i dydaktycznych. Jako wyraz tych intencji powstały serie wydawnicze, np. pieśni dla dzieci Witolda Lutosławskiego, z których najbardziej znane to: Spóźniony słowik, Pan Trala- liński czy Ptasie plotki do słów Juliana Tuwima oraz […]

more »

WSPÓŁCZEŚNI KOMPOZYTORZY POLSCY

Sierpień 12th, 2013 at 10:54 am » Comments (0)

Z tej grupy współczesnych kompozytorów polskich wymienić należy jeszcze wielu, np.: Krzysztofa Pende­reckiego, którego utwór Tren pamięci ofiar Hiroszimy uzyskał nagrodę na kon­kursie w Paryżu i stał się pierwszym stopniem do jego światowej sławy; Tadeusza Bairda, który skomponował wiele pieśni do wierszy: Jarosława Iwaszkiewicza Głosy z oddali, Williama Szekspira — Sonety miłosne; Augustyna Blocha, który z upodobaniem komponuje dla dzieci żartobliwe piosenki oraz utwory urozmaicone perkusją i jazzowym stylem brzmienia — Swinging music  Wojciecha Kilara, który odzwierciedlił w muzyce swą miłość do gór — Krzesany.

more »

UTALENTOWANI KOMPOZYTORZY

Sierpień 7th, 2013 at 5:45 pm » Comments (0)

Warto wymienić i następnych kompozytorów, nie mniej utalentowanych, jak: Henryka Mikołaja Góreckiego, Eugeniusza Knapika, Tadeusza Kocyby, Zenona Kowalowskiego, Józefa Świdra, Aleksandra Lasonia, Andrzeja Dziadka, Wiesława Cienciałę i in­nych. O wszystkich pisać niepodobna, a szkoda, bowiem to właśnie dzięki współ­czesnym kompozytorom mamy okazję w tak różnych okolicznościach z muzyką obcować. Oni komponują muzykę dla chórów, do filmów, seriali telewizyjnych, przedstawień teatralnych i słuchowisk radiowych. Stale powstaje mnóstwo muzyki, takiej naprawdę nowej i niezwykłej, i takiej, która brzmi dość ciekawie, bo taki jest, w rozwoju sztuki, naturalny porządek rzeczy.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •