//////

Kultura

Monthly Archives: Październik 2013

MŁODZIEŻ SŁUCHAJĄCA MUZYKI

Październik 26th, 2013 at 8:40 am » Comments (0)

Młodzież słuchająca muzyki nie zawsze identyfikuje się z przeżyciami bohatera, twórcy czy wykonawcy, przeżywa natomiast w kontakcie z utworami muzycznymi swoje własne stany uczuciowe.Potrzeba tych przeżyć jest ogromna. W obcowaniu z muzyką mogą powstać nawet u tych najmłodszych takie uczucia, które bez tej podniety nie obudziłyby się nigdy. Potwierdziły to badania przeprowadzone w ramach niektórych prac magisterskich.Tnna grupa zagadnień, mająca poważny wpływ na określenie: jakim ładun­kiem muzyki obecnie rozporządzamy? — to przemieszanie i chwiejność kry­teriów estetycznych. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w sposób jedno­znaczny.

more »

O WIELE ŁATWIEJ

Październik 20th, 2013 at 2:50 pm » Comments (0)

O wiele łatwiej można było znaleźć taką odpowiedź jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu, kiedy prawie cala nasza młodzież fascynowała się muzyką rock and rollową, kiedy wiadomo było, że rock and roli, to muzyka młodzieży, o czym wspomina Wacław Panek w „Upowszechnianiu kultury muzycznej”: „…prosty rytm, dobry do tańca, głośne dźwięku., istny szał”.W tym czasie jeszcze do tego starsze pokolenie wyraźnie dezaprobowało tę muzykę, narzekając przede wszystkim na jej hałaśliwość. Jaka była reakcja młodzieży — wiadomo. Jeżeli starsi, a zwłaszcza rodzice, czegoś zakazują, to młodzież — na zasadzie naturalnej w tym wieku przekory — tym bardziej będzie lubić „zakazany” owoc.  

more »

SYTUACJA MUZYCZNYCH UPODOBAŃ

Październik 14th, 2013 at 2:57 am » Comments (0)

Dziś sytuacja muzycznych upodobań młodzieży poniekąd się skomplikowała, dlatego też trudno odpowiedzieć na pytanie: jakim ładunkiem muzyki rozpo­rządzamy, by młodzież dzisiaj była zadowolona? Postaram się jednak przedstawić w tym miejscu obecny warsztat dźwiękowy, skoro już mowa o skłonnościach ku nowoczesności w tzw. muzyce młodzieżowej, opierając się głównie na własnych obserwacjach. Otóż przez kilka ostatnich lat śledziłem festiwale i konkursy młodzieżowe amatorskiego ruchu muzycznego i zau­ważyłem, że wśród amatorów zapanowała moda na awangardę z uwzględnieniem elementów przeszłości, wywodzącej się z muzyki artystycznej.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •