//////

Kultura

Monthly Archives: Grudzień 2013

PROPAGANDA NAUCZANIA MUZYKI

Grudzień 20th, 2013 at 4:20 am » Comments (0)

Problem wpływu muzyki na przemiany świadomości celów nauczania i wy­chowania zrodził się w Polsce już dawno. Kolebką zaś takich badań był okres epoki Oświecenia, w którym największą rolę spełniała reformatorska działalność Komisji Edukacji Narodowej w zakresie nauczania muzyki. Pojawiła się „aura”, w której w sposób naturalny mogły powstawać zainteresowania tym Jaką funkcję spełnia muzyka i wychowanie muzyczne w życiu dzieci i młodzieży. W tym czasie w całej Europie narastała gwałtownie propaganda nauczania muzyki jako wspólnego dobra kulturalnego i wychowawczego. W niemałej mierze spopularyzowano problema­tykę wychowania muzycznego dzieci i młodzieży, podając zarazem wiele nowych sugestii i wskazań dydaktycznych.

more »

HUMANITARNA POSTAWA

Grudzień 17th, 2013 at 3:23 pm » Comments (0)

Tę niewątpliwie postępową i humanitarną postawę cechuje żarliwość służby społecznej. Stąd też można, obok istotnych niedociągnięć, dostrzec w tych ten­dencjach zbyt dużo uogólnień, a zbyt mało badań egzemplifikujących sytuację wy­chowania muzycznego przy pomocy ostrożnie stosowanych metod. Niewątpliwą jednak sukcesją owych okresów, upamiętnionych u nas zwłaszcza pracami np. Jana Prosnaka czy Jerzego Waldorffa, a znaczonych wpływami Marii Przychodzińskiej- Kaciczak, Ewy Lipskiej i Zofii Burowskiej, był fakt znacznego awansu problemu wychowania muzycznego, obudzenia niemal ruchu społecznego wokół sprawy i zyskania dla muzyki oddanych jej sprzymierzeńców, entuzjastów, szczególnie wśród grona nauczycieli, dyrygentów i kompozytorów. Jeszcze teraz daje się odczuć „ciążenie” tej tradycji.

more »

SYTUACJE WARUNKUJĄCE

Grudzień 3rd, 2013 at 7:36 pm » Comments (0)

W przypadku tego tematu interesować nas będą głównie sytuacje warunkujące rolę muzyki w życiu dzisiejszym. A zatem zarysowanie kierunków działania powinno pomóc nam wyznaczyć sytuację muzyki. Zapewne nie będzie tu chodziło o  proste podsumowanie poniższych uwag i propozycji. Być może jednak, iż zdanie sobie sprawy z wielostronności aspektów tego zagadnienia pozwoli uwspółcześnić proces badawczy. I w tym miejscu dochodzimy do zasadniczego pytania: W jakim czasie oddziałujemy muzyką, jakim ładunkiem muzyki obecnie rozporządzamy, kogo pragniemy poddać ewentualnemu działaniu muzyki i wreszcie, jakie spe­cyficzne sytuacje dodatkowe uzupełniają obraz czynników warunkujących rolę muzyki w życiu dzisiejszym?

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •