//////

Kultura

Monthly Archives: Styczeń 2014

MIEJSCE I ZNACZENIE

Styczeń 18th, 2014 at 7:12 pm » Comments (0)

Kołysanki ludowe odznaczają się różnorodnością opracowań. Niektóre z nich reprezentują grupę utworów wąskozakresowych, inne cechuje archaiczna nuta, zwłaszcza gdy utrzymane są w skali pentatonicznej, w skalach modalnych, wcześniejszych od skal durowych i molowych, jeszcze inne ograniczone do pentachordu czy heksachordu zachowały urok dawności i niezwykłego piękna. O    miejscu i znaczeniu kołysanki ludowej w całym systemie kształcenia i wychowania młodych pokoleń mówią najwyraźniej jej funkcje, do których należą te najważniejsze, a mianowicie: funkcja ogólnorozwojowa i ogólno- poznawcza, funkcja zabawowa i funkcja integrująca, ucząca współżycia, współbycia i współodczuwania; funkcja poznawczo-muzyczna i funkcja inspiracyjno-twórcza, stanowiąca jądro edukacji muzycznej.

more »

MELODIE KOŁYSANKOWE

Styczeń 15th, 2014 at 10:02 am » Comments (0)

Melodie kołysankowe mogą stanowić wzór godny naśladowania, przyswojenia i wyuczenia pewnego zasobu pieśni (ze słuchu lub z nut, do śpiewu i zabawy, ale też gry instrumentalnej), służyć mogą wzbogaceniu repertuaru pieśniowego oraz przetworzeniu w nowe ujęcia i impresje twórcze. Stopień oraz zakres ich wykorzystania zależeć będzie od woli i chęci pedagoga, jego umiejętności i zdolności, aktywności i zaangażo­wania w twórczy i efektywny proces nauczania muzyki. Kołysanka stanowić więc może ważne i mocne ogniwo żywej praktyki pedago­gicznej, podstawowy składnik wiedzy muzycznej uczniów. Zachowała wszak ona swoja naturalną, archetypową, synkretyczną postać, zachowała jedność ruchu, słowa i muzyki. Należy o tym pamiętać, gdy […]

more »

REFLEKSJE I PRZEMYŚLENIA

Styczeń 10th, 2014 at 1:57 am » Comments (0)

Refleksje i przemyślenia zawarte w opracowaniu mają charakter propozycji i wskazań dotyczących możliwości zastosowania pieśni ludowych, zwłaszcza kołysanek w żywej praktyce pedagogicznej, szkolnej i pozaszkolnej   środowiskowej i regionalnej. Kołysanka ludowa przyjemna w słuchaniu i odbiorze, pomocna w zdobywaniu umiejętności śpiewu i pomnażaniu repertuaru wokalnego sprzyja poznawaniu świata muzycznego, przyswajaniu jego tajemnic i reguł. Sprzyja inicja­cjom twórczym młodych adeptów sztuki. W procesie edukacji społecznej spełniać więc może wiele doniosłych funkcji, zarówno ogólnorozwojowych, poznawczych i muzycznych, jak również zabawowych, integrujących, ekspresyjnych i twórczych, decydujących w znacznej mierze o efektywności całego kształcenia i wychowania muzycznego młodych pokoleń.    

more »

MUZYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Styczeń 8th, 2014 at 4:40 am » Comments (0)

Przeświadczenie o roli muzyki w życiu człowieka, zwłaszcza w okresie jego młodości, ma swoją długowiekową tradycję. Można się o tym przekonać poznając bogatą spuściznę sztuki starożytnej Grecji. Szerokie rozwinięcie tej tezy można między innymi znaleźć w dziełach dwu największych filozofów greckiego antyku: Platona i Arystotelesa. Główną zasadą Platońskiej estetyki muzycznej jest wiara w możliwości kształtowania przez sztukę charakteru ludzkiego oraz integralne włączenie wychowania muzycznego w ogólny system pedagogiczny. Muzyka — zakłada Platon — odzwierciedla określone wzorce moralne. Według Arystotelesa zaś muzyka dostarcza zmysłowej przyjemności i jest środkiem wychowania moralnego dla wolno urodzonej młodzieży, dlatego kultura muzyczna tej epoki jest na […]

more »

FUNKCJE SZTUKI MUZYCZNEJ

Styczeń 5th, 2014 at 11:03 am » Comments (0)

Zainicjowana przez greckich filozofów dyskusja na temat społeczno-wychowawczej funkcji sztuki muzycznej rozwija się do dziś. Przekonanie to nasila się przede wszystkim w tych okolicznościach, gdy bądź osobliwe warunki życia narodu, bądź szczególność przeobrażeń społecznych, bądź wreszcie ranga przemian kulturalnych każą odegrać muzyce jakąś rolę niezwykłą. Wtedy do zrozumiałego doceniania wychowania przez sztukę muzyczną w przemianach życia dołącza się nadmierny zapał i rzadko sprawdzalna wiara. Chociaż w tym temacie będzie mowa o dwóch zagadnieniach: nauczaniu muzyki i wychowaniu przez muzykę, to obie te dziedziny łączyć będzie podstawowa więź — rozwijanie w osobowości dzieci i młodzieży zamiłowań i zainteresowań muzycznych.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •