//////

Kultura

Monthly Archives: Marzec 2014

PRZEBIEG MELODII

Marzec 27th, 2014 at 5:46 pm » Comments (0)

Przekaz Lompy utrwalił dość charakterystyczny przebieg me­lodii, która rozwija się regularnie w oparciu o materiał skali molowej (bez VI stop­nia) w odmianie harmonicznej. Symetrycznie rozplanowane frazy dwutaktowe, powtarzane są sekwencyjnie w zdaniu pierwszym, po czym zmieniają kierunek ruchu i przechodzą w opadające frazy zdania drugiego, które wieńczy kadencja dominantowo-toniczna, zawierająca następstwo stopnia VII na I. Zaprezentowany wyżej przykład melodii służyć może jako egzemplifikacja wielu treści teoretycznych, by wymienić zagadnienie skal muzycznych (budowa skali molowej i jej odmiany), zagadnienia metrorytmiczne (rodzaje trójmiaru,rytmika mazurkowa w całym utworze), czy też problem budowy pieśni i zasad jej kształtowania (budowa okresowa, symetryczna, powtarzanie jako zasada […]

more »

ZNACZENIE KOŁYSANEK

Marzec 20th, 2014 at 2:21 pm » Comments (0)

Dodać trzeba, iż kołysankowa melodia dzięki swej płynnej me­lodii, dużej komunikatywności przekazu słownego oraz logicznie rozplanowanej narracji muzycznej znaleźć może w konkretnej realizacji, tj. słuchowym lub czynnym wykonaniu, artystyczne i estetyczne spełnienie młodych wykonawców i odbiorców pieśni.Każdorazowe sięganie nauczyciela do zasobów polskiego folkloru muzycznego potwierdza w całej pełni zjawisko jego wariabilności, bogactwa ukształtowań słowno-melodycznych oraz szerokiego zasięgu społecznego. Teksty kołysanek ludowych są znane w wielu odmianach, podobnie jak ich melodie. Większa część zapisów folklorystycznych pochodzi z odległej przeszłości. Niektóre przykłady sięgają jeszcze XIX wieku i przełomu wieków, inne pochodzą z lat międzywojennych, jeszcze inne utrwalone po II wojnie światowej obejmują […]

more »

W GRUPIE PRZEKAZÓW KOŁYSANKOWYCH

Marzec 15th, 2014 at 11:36 am » Comments (0)

W grupie przekazów kołysankowych dominują wątki po­pularne i powszechnie znane z charakterystycznymi ujęciami fabularnymi i refre­nami, wywodzące się przede wszystkim ztradycyjnej kultury wiejskiej. Oczywisty jest fakt, iż kołysankę ludową znają również inne środowiska i grupy społeczne. Piękne poznawczo przykłady, które odznaczają się oryginalnymi opracowaniami treściowymi, poetyckimi i muzycznymi, znajdujemy w publikacjach dokumentu­jących folklor innych grup, zwłaszcza folklor zawodowy górników i hutników, np.: Uśnijże mi, uśnij, abo mi urośnij, mozes mi sie przydać, wągle z hołdy zbiyrać.Nazbiyros dwa miechy bydzie dość uciechy, sprzedos se potrose, każdy miech dwa grose.

more »

O ARCHAICZNEJ NUCIE

Marzec 6th, 2014 at 10:50 am » Comments (0)

Samorodny twórca kołysanki sięgnął do znanych zasobów lirycznych i zapre­zentował własną wizję świata, własną kompozycję wokalną. W cytowany przy­kładzie na uwagę zasługuje materiał dźwiękowy pieśni (skała miksolidyjska) o archaicznej nucie, której towarzyszy przekaz słowny ujęty w postać gwarową. Kołysankowy zapis, pochodzący z Bytomia, potwierdza żywotność gatunku w śro­dowisku robotniczym, górniczym, w środowisku regionalnym. Podobnie jak w wąt­kach wiejskich, tak i w tym utworze matka oczekuje w przyszłości wsparcia i po­mocy ze strony dziecka. Tekst jest nowym opracowaniem dawnego wątku koły­sanki, adaptacją popularnej fabuły.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •