//////

Kultura

Monthly Archives: Maj 2014

CZYNNOŚCI ANIMOWANE

Maj 25th, 2014 at 2:36 am » Comments (0)

Tego rodzaju czynności animowane w formie zabawy z lalką (kołysanie lalki w ramio­nach lub w kołysce) mogą wyzwalać muzyczną inwencję dziecka, pobudzać jego wyobraźnię, budować intymny nastrój, wzbogacać artystycznie i emocjonalnie. Podczas takiej zabawy rodzą się więzi między podmiotami, tj. kołyszącym i koły­sanym, dzieckiem i lalką, które występuje w roli opiekuna dziecka (uosobionej lal­ki), nacechowane uczuciowością i intymnością, powiązaną z kołyszącym ruchem i śpiewem. Ale kołysankowe zabawy zaistnieć mogą dopiero po pewnych doświad­czeniach nabytych przez dziecko, które nauczyciel bądź wychowawca grupy po­winien prawidłowo rozeznać.

more »

W TOKU PROWADZONEJ EDUKACJI

Maj 9th, 2014 at 11:41 am » Comments (0)

Dzieci sięgać wtedy mogą do własnych, osobistych przeżyć oraz wspomnień z domu rodzinnego, albo też korzystać z wyuczonego wcześniej repertuaru pieśniowego. Zawsze jednak przykłady śpiewane dzieciom przez nauczyciela czy opiekuna będą podstawowym źródłem ich umuzykalnienia.W toku prowadzonej edukacji muzycznej poglądowymi strukturami wier­szowanymi mogą być krótkie refreny kołysankowe lub charakterystyczne apostrofy: Śpij, śpijże, luli, lulaj, lulajże, uśnij, uśnijże mi uśnij, pochodzące z zapisów ludowych, np.:Uśnijże mi, uśnij, albo mi urośnij,Możesz mi się przydać gąski w pole wygnać.Wyżeniesz gąsiątka, przyjdziesz po kurczątka, cóż to za pociecha z małego dziewczątka.Wyżeniesz kurczątka, przyjdziesz po kaczątka, cóż to za pociecha z mojego dzieciątka.

more »

WZOROWANIE NA KOŁYSANKACH

Maj 6th, 2014 at 2:00 am » Comments (0)

Wzorowanie się na kołysankach, ich układach wersowych, stroficznych i re­frenowych może okazać się pomocne w spontanicznie kreowanym przez dziecko akcie twórczym, które wybrane ujęcia słowne przyswoi i odpowiednio rozwinie, oprawiając tekst krótką recytacją, melorecytacją z kołysankowymi glosolaliami (np. aaa) lub zorganizowanym przebiegiem melodii. Improwizacje wokalne przyniosą dziecku radość zabawy i tworzenia własnej muzyki. Warto więc i należy uczyć dzieci nowych ujęć słownych i muzycznych, poszerzać zakres tematyki utworów, ich wzorów melodycznych urozmaiconych pod względem tonalnym, metrorytmicznym czy formalnym. Na tym polu owocne okaże się poznanie nieco trudniejszych melodii z zakresu ludowej literatury kołysankowej.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •