//////

Kultura

Monthly Archives: Czerwiec 2014

SPEŁNIANIE SWOJEGO CELU

Czerwiec 21st, 2014 at 10:36 am » Comments (0)

Kołysząca dziecię matka sięga do sprawdzonych, archetypowych wzorów słownych i melodycznych, wzorów miarowych, powtarzających się, operu­jących wąską meliką oraz jednorodnym, wręcz monotonnym przebiegiem ryt­micznym. Tego rodzaju środki spełniają swój cel, nucenia matki usypiają dziecko. Krzysztof Bilica, gdy objaśniał dźwiękową arche kołysanki stwierdził: „Ponieważ kołysanie jest formą powtarzającego się cyklicznie ruchu wahadłowego, tedy towarzyszące mu reakcje głosowe, również będą cyklicznie się powtarzać; ponie­waż kołysanie jest formą łagodnego ruchu wahadłowego (o niedużej amplitudzie wychyleń), przeto i ambitus towarzyszących mu reakcji głosowych będzie także niewielki”, dodając w dalszej części swojego wykładu następującą konkluzję: „Właśnie miarowe kołysanie dziecka przez matkę sprawiło, że miarowo mu […]

more »

KOŁYSANKI LUDOWE

Czerwiec 17th, 2014 at 5:29 am » Comments (0)

Przykłady najprostszych struktur słownych i muzycznych, które operująjedno- rodnie ukształtowanymi figurami melodyczno-rytmicznymi, często o ograniczonej interwalistyce i małym ambitusie (melodie rozwijane w obrębie tercji lub kwarty), znajdujemy wśród kołysanek ludowych. To właśnie ich melodie mogą znaleźć zastosowanie w pierwszym, początkowym etapie nauki obcowania ze światem dźwięków, z muzyką.Egzemplifikacją naszych stwierdzeń niech będzie następująca kołysanka śląska:Śpij, dziecino, śpij, dom ci jabłka trzy, a jak wstaniesz to dostaniesz koszyczek wiśni.  Ta wąskozakresowa, trichordalna melodia odpowiada możliwościom percepcyjnym i wykonawczym dzieci. Rozwijana jest na zasadzie powtarzania motywów, pełniących funkcję formotwórczą tego prostego utworu ludowego. Łatwa do zapamiętania przyniesie radość spełnienia muzycznego.

more »

POLE OBSERWACJI

Czerwiec 8th, 2014 at 10:08 pm » Comments (0)

Kołysanki stanowić więc mogą wdzięczne pole obserwacji, stać się wzorcowym materiałem pomocniczym na etapie początkowego nauczania śpiewu oraz wzbo­gacania wokalnego repertuaru dzieci, one wreszcie mogą być źródłem inspiracji twórczych. W całym procesie kształcenia kołysanki ludowe wykonywane być mogą w różnych sytuacjach, np. przez opiekuna lub nauczyciela w czasie leżakowania dzieci przedszkolnych, jako element ułatwiający skupienie i wyciszenie dziecka, jako przykład melodii do słuchania i czynnego odbioru muzyki oraz ważny element nauki przebiegu melodii kołysankowej, intonowanej później przez grupkę dzieci lub raczej indywidualnie przez dziewczynki, kołyszące swoje ulubione lalki.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •