//////

Kultura

Monthly Archives: Lipiec 2014

ZRÓŻNICOWANIE TEMATYCZNE

Lipiec 19th, 2014 at 11:18 pm » Comments (0)

Zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo, roz­poznawać ich walory artystyczne w sferze poetyckiej i muzycznej, jak również ich walory poznawcze, kształcące i wychowawcze.Pieśń ludowa, jako trwała wartość kultury narodowej, stanowić może podstawę źródłową w zasobach dydaktycznych, a także fundament treści poglądowych wy­korzystywanych w rozległym procesie nauczania.Refleksje skupione wokół zagadnień folkloru muzycznego mają charakter propozycji i wskazań godnych zastosowania w żywej praktyce pedagogicznej, stanowią bowiem ważny element całego toku kształcenia, zwłaszcza akcentowa­nego dziś mocniej wychowania regionalnego.Główną uwagę skupić przeto chcemy na repertuarze ludowym, zwłaszcza folklorze dziecięcym, stanowiącym ważne ogniwo w dziedzictwie kultury narodowej.

more »

CECHY KOŁYSANEK

Lipiec 11th, 2014 at 4:58 am » Comments (0)

Oryginalny materiał słowny i muzyczny znajdujemy wśród kołysanek ludo­wych. Kołysanka jest pieśnią naszego dzieciństwa, pierwszym kontaktem dziecka ze światem dźwięków, kontaktem z muzyką i słowem śpiewanym przez matkę lub opiekunkę. Kołysanka genetycznie związana jest z czynnością kołysania. Zrodzona z macierzyńskich uczuć matki, która odczuwa naturalną potrzebę tulenia i koły­sania swego dziecka, znana jest wszystkim ludom. Słusznie zatem napisał Krzysztof Bilica, iż „kołysanka rozbrzmiewała u kołyski człowieka i u kołyski ludzkości”.W codziennej praktyce życiowej kołysanka spełnia wiodącą funkcję w wyci­szeniu i uspokojeniu dziecka, a jej naturalnym następstwem jest pożądany sen.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •