//////

Kultura

Monthly Archives: Sierpień 2014

GRANIE W ZESPOLE

Sierpień 25th, 2014 at 7:31 am » Comments (0)

Granie w zespole muzycznym uczy dziecko słuchania różnych brzmień innych instrumentów oraz odpowiedzialności za siebie i za grupę młodych, współgrających muzyków. Nie wszystkie dzieci mają zdolności muzyczne, kwalifikujące je do nauki w szkołach muzycznych. Nie każde też dziecko chce się uczyć gry na instrumencie. Takiego dziecka, które nie chce grać, bo ma inne zainteresowania, nie należy zmuszać do grania. Może ono przecież pięknie malować, rzeźbić, tańczyć, sklejać modele statków, czy uprawiać sport. W tych innych dziedzinach i zaintereso­waniach może osiągnąć również wysoki poziom. Natomiast każdy dłuższy kon­takt dziecka z muzyką i nabyty w dzieciństwie nawyk do słuchania jej pozosta­nie, a […]

more »

ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI MUZYCZNEJ

Sierpień 5th, 2014 at 2:42 pm » Comments (0)

Chodzi więc o ukazywanie świata dźwięków i rozwijanie wrażliwości muzycznej. Artykuł w skrócie przedstawia istotę muzyki i zdolności artystyczne dziecka. Omawia głównie nauczanie gry na instrumentach klawiszowych: fortepianie i key­boardzie. Rozpatruje istotę muzyki, mającą wpływ na świat muzyki dziecka, także jej różne rodzaje, zapisy nutowe i sposób interpretacji dzieła muzycznego. Na pod­stawie wykształconych u dziecka nawyków muzycznych wskazuje, jakie może ono czerpać z tego korzyści w dzieciństwie oraz dorosłym życiu.Objęty tytułem temat opracowania będzie próbą określenia funkcji, znaczenia i roli pieśni ludowej jaką pełnić powinna w procesie edukacji społecznej, rozumia­nej szeroko i wielorako.  

more »

FUNKCJE PIEŚNI LUDOWEJ

Sierpień 5th, 2014 at 5:11 am » Comments (0)

Dotyczy bowiem nie tylko podstawowego kształcenia szkolnego czy przedszkolnego, ale również środowiskowego i pozaszkolnego, obejmującego różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, w tym działalność zespołów muzycznych, śpiewaczych, regionalnych i folklorystycznych. Sięganie do zasobów tradycji, do źródeł rodzimej twórczości ludowej, do pieśni, tańców i muzyki ludowej jest powinnością każdego nauczyciela, przewodnika, instruktora zespołu, wychowawcy młodego pokolenia, dzieci i młodzieży. Muzyczne obszary kultury ludowej zachowały nieprzemijające wartości, od uniwersalnych, ogólnoludzkich poprzez rodzime, narodowe do typowo regionalnych; przeto nawiązywanie do nich pozwala wciąż na nowo odkrywać ważkie treści i przesłania pieśni.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •