//////

Kultura

Monthly Archives: Listopad 2014

MUZYKA W SZKOLE

Listopad 24th, 2014 at 12:47 pm » Comments (0)

Rodzice, którzy decydują się na uczenie swojego dziecka muzyki, mogą wybierać między różnymi rodzajami szkól i odmiennymi sposobami uczenia. We wszystkich typach szkół oraz w różnych metodach nauczania wymagane jest, ażeby uczeń miał swój instrument do ćwiczenia w domu. Dłuższą tradycję edukacyjną mają państwowe szkoły muzyczne. Jednak ze względu na przygotowanie dzieci do zawodu muzyka instrumentalisty, kształcić się mogą w nich jedynie dzieci o    wyraźnych zdolnościach muzycznych i dobrych fizycznych dyspozycjach do tego zawodu. Naukę rozpoczyna się w wieku siedmiu lat. Szkoły mają swój plan nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, lekcje na instrumen­tach są indywidualne, a uczniowie co roku […]

more »

W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

Listopad 21st, 2014 at 8:00 pm » Comments (0)

W nowym systemie kształcenia pierwszych sześć lat będzie latami umuzykalnia­jącymi, bez konieczności corocznego zdawania egzaminów, obligującymi jedynie dzieci do grania na koncercie kończącym rok szkolny. Swoją długoletnią tradycję w naszym kraju mają także ogniska muzyczne, posługujące się programami nauczania szkól muzycznych, realizowanymi jednak w znacznie mniejszym zakresie. Wiek uczniów jest nieograniczony, lekcje są indywidualne, a egzaminy wymagają znacznie mniejszych rygorów programowych. Na zakończenie okresów uczenia wydawane są odpowiednie świadectwa. Nauka w ogniskach muzycznych jest płatna.Od kilku lat nowością są płatne, umuzykalniające szkoły muzyczne, uczące gry na keyboardach, oparte na japońskim systemie kształcenia, np.: szkoły Yama­ha, Casio itp

more »

BEZPOŚREDNIA KORZYŚĆ

Listopad 7th, 2014 at 11:40 pm » Comments (0)

Dzieci rozpoczynają naukę w wieku pięciu, sześciu lat, a w przed­szkolu muzycznym od trzech, czterech lat. Lekcje odbywają się zbiorowo w gru­pach liczących od dwóch do sześciu uczniów, a dziecku zawsze towarzyszy któreś z rodziców. Dzieci można również uczyć prywatnie u nauczyciela pianisty. Warunki są do uzgodnienia z uczącym nauczycielem. Często rodzice zadają pytanie: jakie korzyści może mieć dziecko z nauki gry na fortepianie? Odpowiedzieć na to można w ten sposób, że korzyści te mogą być bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednią korzyścią są postępy dziecka w grze, pochwala nauczyciela, udany popis i oklaski po występie, wysoka ocena na koniec roku szkolnego […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •