//////

Kultura

Monthly Archives: Luty 2015

KAŻDE DZIECKO

Luty 22nd, 2015 at 4:36 am » Comments (0)

Każde dziecko, o ile ma słuch fizjologiczny, od chwili narodzin spotyka się z uniwersum akustycznym. Są to szmery o nieustalonej wysokości, takie jak. mowa, stuk, trzask, plusk wody, śmiech, stukot kółek, odgłos jadącego pociągu itp. Drugim rodzajem zjawisk akustycznych są tony i wielotony oraz dźwięki o usta­lonej częstotliwości drgań. Tony, wielotony i dźwięki mogą pojawiać się w nie­ustalonych odstępach czasu lub w odstępach okresowych, zwanych taktami. Zjawisko pojawiania się tonów w określonym porządku następstw i czasie nazy­wane jest rytmem. Rytm, oprócz tonów, jest drugą ważną częścią składową muzyki. Jest odpo­wiednikiem rytmicznego pulsu serca.

more »

DZIECKO UTALENTOWANE

Luty 1st, 2015 at 3:00 pm » Comments (0)

Stąd parzyste ułożenie odstępów, tak zwany takt parzysty, jest rytmem naturalnym i łatwiejszym do grania. Trudniejszym jest takt nieparzysty, w którym akcenty występują co trzy uderzenia. Dziecko utalentowane muzycznie posiada wrodzoną zdolność odróżnienia wysokości dźwięków. Tej zdolności nie można nauczyć, można jąjedynie kształcić. Natomiast można nauczyć rytmu, chociaż bywa to dość trudne i wymaga od nau­czyciela cierpliwości i umiejętności dydaktycznych. Do nauki gry mogą służyć instrumenty o nieustalonej wysokości dźwięków, np.: skrzypce, gitara, wiolonczela oraz instrumenty klawiszowe o ustalonej wysokości dźwięków, np.: fortepian, akordeon i klawiatura elektryczna, zwana popularnie keyboardem. Z racji mojego zawodu pedagoga-pianisty zajmę się omó­wieniem fortepianu.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •