//////

Kultura

Monthly Archives: Marzec 2015

BOGACTWO FUNKCJI

Marzec 25th, 2015 at 11:43 am » Comments (0)

Konkludując można stwierdzić, że ludowe dziecięce instrumentarium muzyczne, sięgające swą genezą czasów prehistorycznych a udokumentowane do dziś, zwłaszcza na obszarach etnograficznie zachowawczych, jest niezmiernie bogate zarówno pod względem typologicznym, jak i funkcjonalnym. Przed­mioty te, będące wykwitem kultury ludowej, są wspaniałym reliktem egzempli­fikującym autentyczne zaspokajanie potrzeb ludzkich w zakresie: wiary, poznania, ekspresji, piękna, wspólnoty, zabawy i rozwoju. Stąd narzędzia te, funkcjonujące w obrębie muzyki ludowej i dziecięcego świata dźwięków, możemy postrzegać wielorako.  Mają one bowiem funkcje: religijno-filozoficzną, poznawczą, ekspresyjną, estetyczną, integrującą, zabawową i ogólnorozwojową.

more »

DOPEŁNIENIE WIEDZY

Marzec 8th, 2015 at 1:33 pm » Comments (0)

Autor stara się zwrócić uwagę na istnienie rodzimego ludowego instrumentarium dziecięcego, reprezentowanego głównie przez narzędzia dźwiękowe, które do dziś funkcjonują w kulturze ludowej. Ich wykorzystanie na lekcjach muzyki, zdaniem autora, może znacznie poszerzyć i treściowo wzbogacić proces dydaktyczny. Daje możliwość „antropologicznego” dopełnienia wiedzy o kulturze regionu. Autor w artykule dokonuje przeglądu tych narzędzi w ujęciu historycznym oraz etno­graficznym. W omawianiu poszczególnych narzędzi zastosowano układ systema­tyczny, dzieląc instrumenty na perkusyjne, strunowe oraz dęte.

more »

Z ZAWODU PIANISTY

Marzec 3rd, 2015 at 12:34 pm » Comments (0)

Z zawodu pianisty pedagoga w swej pracy zajmuję się głównie ogółem spraw dotyczących nauczania gry na fortepianie. Na tej podstawie, odwo­łując się głównie do praktyki, przedstawiam ważną rolę muzyki, jaką spełnia ona w kształtowaniu estetycznej wrażliwości dzieci. Początkowe zabawy małego dziecka, takie jak: taniec, śpiew, rytmiczne ruchy przy pomocy nauczyciela stopniowo „przekształcają się” w grę na instrumencie. Pierwsze uderzenia w klawiaturę, odpowiednio pokierowane przez nauczyciela znającego cechy wyobraźni dziecka, stają się najwcześniejszymi próbami tworzenia własnych utworów. To pierwsze „granie” nie zawsze jednak przekształca się w komponowanie wartościowych utworów, natomiast na pewno rozwija u dziecka zamiłowanie do uprawiania muzyki. Przybliża ponadto […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •