//////

Kultura

Monthly Archives: Maj 2015

INSTRUMENTY ROZPOWSZECHNIONE

Maj 29th, 2015 at 1:25 am » Comments (0)

Tego rodzaju przedmioty dźwiękowe funkcjonują głównie jako zabawki, wykonywane i używane przez dzieci. Pełniły także funkcje praktyczne, używano ich np. do celów informacyjno- -komunikacyjnych lub jako wabików w czasie polowania. Instrumentem rozpowszechnionym i szczególnie łubianym przez dzieci jest piszczałka bez otworów palcowych. Instrumenty te mają różną długość, naj­częściej wykonuje się je na długość ręki grającego. Technika gry na tych instru­mentach polega na umiejętnym zadęciu, przy pomocy którego można uzyskać dźwięki różnej wysokości, oraz na otwieraniu i zamykaniu palcem wylotu piszczałki. Materiał dźwiękowy tego instrumentu ma znamiona archaicznej skali lidyjskiej oraz góralskiej. Piszczałki bez otworów palcowych miały związek z tradycjami pasterskimi.

more »

MOŻLIWOŚCI SKALOWE

Maj 12th, 2015 at 8:30 am » Comments (0)

Potwierdzają to zarówno nazwy tego instrumentu, jak i repertuar, wiążący się ściśle z pieśniami pasterskimi. Osobliwą funkcję spełniają te piszczałki w Beskidzie Śląskim i Żywieckim w okresie Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza w Wielki Piątek. W dniu tym chłopcy biegają po wsi piskając na tych piszczałkach wykonanych z drzew ciernistych, które miały symbolizować koronę Chrystusa. Był to jedyny instrument, na którym można było grać w okresie, gdy nie wolno było używać dzwonów kościelnych i uprawiać innej muzyki. Obok piszczałek bez otworów palcowych pospolite są piszczałki z otworami palcowymi. Możliwości skalowe, a więc muzyczne tych instrumentów są uza­leżnione od liczby otworów palcowych, która […]

more »

PODSTAWOWA CECHA

Maj 10th, 2015 at 3:18 pm » Comments (0)

Instrumenty te są wykonywane przez ludowych wytwórców lub też rozpowszechniane jako wyrób rzemieślniczy przez handlarzy, głównie odpustowych.W grupie instrumentów fletowych mieszczą się także flety naczyniowe, wykonywane najczęściej z ceramiki, rzadziej z drewna. Podstawową cechą tych narzędzi jest to, że zamiast kanału mają komorę powietrzną, która w praktyce wypełnia znaczną część korpusu instrumentu. Przedmioty te, sporządzane przez miejscowych wytwórców, a wykonywane z wypalanej gliny mają najczęściej kształt różnego rodzaju ptaszków, kogutków itp. Pełnią funkcję dźwię­kowych zabawek dziecięcych. W tej grupie występują także okaryny. Na tych instrumentach można wygrywać z powodzeniem melodie ludowe, stąd często spotyka się je w ludowych zespołach muzycznych. […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •