//////

Kultura

Monthly Archives: Wrzesień 2015

GWIZDKI I PISZCZAŁKI

Wrzesień 23rd, 2015 at 3:16 pm » Comments (0)

Za pierwsze zwiastuny dętych narzędzi muzycznych można uważać różnego rodzaju gwizdki i piskawki. Zwłaszcza te drugie stanowią formę najprymitywniej­szych aerofonów, wydających najczęściej jeden lub dwa dźwięki. Robiono je naj­częściej z łodyg młodego zboża, cewkowatego kawałka kory, z ptasiego pióra itp. Używane były wyłącznie jako zabawki dziecięce lub narzędzia służące do sygna­lizacji. Gwizdki wyrabiano najczęściej z kory wierzbowej, przeważnie wiosną, Badania archeologiczne potwierdzają, że już od pradziejów wyrabiano na naszych ziemiach gwizdki i piszczałki z kości lub gliny.  Gwizdki z gliny miały najczęściej postać zwierząt: ssaków i ptaków.

more »

WŚRÓD CIEKAWYCH ZNALEZISK

Wrzesień 16th, 2015 at 9:16 pm » Comments (0)

Narzędzia te wykonywali zarówno dorośli, zwłaszcza ci, którzy trudnili się sporządzaniem wyrobów z gliny, jak i dzieci, lepiąc je rękami.Zoomorficzne aerofony wykonywano osobliwą techniką. Oblepiano miano­wicie patyk łub palec gliną, dolepiano głowę, ogon i podstawkę. Po ściągnięciu gliny uzyskiwano wydrążony tułów, który przekształcano w świstawkę, np. w kształ­cie ptaka.Sporządzanie gwizdków wprowadzało dziecko w tajniki surowca, przy­sposabiało do wytwórczości ceramicznej, rozwijało zdolności plastyczne orazco najważniejsze — uczyło sztuki sporządzania narzędzi dźwiękowych, a później instrumentów muzycznych. Wśród ciekawszych znalezisk z tej grupy narzędzi należy wymienić multanki, czyli fletnię Pana odnalezioną w Przeczycach, a datowaną na przełom epoki brązu i żelaza i używaną […]

more »

LUDOWE INSTRUMENTARIUM DZIECIĘCE

Wrzesień 4th, 2015 at 4:30 am » Comments (0)

Przedstawione archeologiczne narzędzia dźwiękowe na ziemiach polskich mają na pewno związek z narzędziami występującymi do dziś w polskiej kulturze lu­dowej, zwłaszcza w kręgu ludowej kultury dziecięcej. Instrumentarium to można pojmować jako relikt przedmiotów z zamierzchłych czasów, służących ludności w realizowaniu praktyk muzycznych oraz pozamuzycznych. Spróbujmy zatem prześledzić ludowe instrumentarium dziecięce wystę­pujące w polskim folklorze muzycznym. Przeglądu tego dokonamy w ukła­dzie systematycznym dzieląc instrumenty na: perkusyjne, strunowe oraz dęte. Klekotka to sztywno umocowana na rękojeści deszczuika, o którą obustron­nie uderzają przymocowane do niej dwie lub więcej ruchome deszczułki boczne .

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •