//////

Kultura

Monthly Archives: Listopad 2015

W KAŻDYM OKRESIE ROZWOJU

Listopad 28th, 2015 at 12:59 am » Comments (0)

Dziecięce narzędzia dźwiękowe — tak ważne i powszechne w życiu dziecka w każdym okresie jego rozwoju — mają odległą historię. Są bowiem z jednej strony praformą instrumentów muzycznych i poprzez ewolucję ukształtowały późniejsze instrumentarium ludowe i profesjonalne; z drugiej — narzędzia te, w różnej postaci i funkcji, już od zamierzchłych czasów wzbogacają inwentarz zabawek dziecięcych,dziejach tych przedmiotów możemy mówić na podstawie badań archeologicz­nych i etnograficznych.Te pierwsze, sięgając do źródeł bezpośrednich, czyli na­rzędzi dźwiękowych wykopaliskowych, pozwalają zapoznać się nie tylko z kształ­tem przedmiotu, lecz dają też możliwość obserwowania rozwoju jego formy na przestrzeni wieków.  

more »

GRZECHOTKI

Listopad 7th, 2015 at 12:35 pm » Comments (0)

Badania etnografów, a przede wszystkim etnomuzyko­logów pozwalają rejestrować najprymitywniejsze narzędzia „muzyczne”, ich konstrukcję wraz z praktyką wykonawczą. Źródła te pochodzą głównie z XIX i  XX wieku.Spójrzmy zatem na podstawowe grupy narzędzi dźwiękowych potwierdzone w badaniach wykopaliskowych.  Podstawowa funkcja grzechotek sprowadza się do realizowania efektów dźwię­kowych. Składają się z korpusu, wewnątrz którego znajdują się kamyki lub inne drobne, twarde przedmioty. Potrząsanie powoduje, że kamyki uderzają o korpus grzechotki, wskutek czego powstaje charakterystyczny grzechoczący dźwięk. Specyficzny rodzaj brzmienia wydawanego dźwięku o znacznych właściwościach ekspresyjno-imitacyjnych stanowi podstawę zakwalifikowania tych przedmiotów do grupy narzędzi dźwiękowych o cechach przemawiających za ich wielofunkcyjnością.

more »

WE WCZESNYM OKRESIE ROZWOJU

Listopad 3rd, 2015 at 4:49 pm » Comments (0)

We wczesnym okresie rozwoju muzyki jako sztuki synkretycznej mogło to być narzędzie, które służyło do podkreślania rytmu, towarzysząc śpiewom, mowie oraz tańcom. Na grzechotce mogła „grać” jedna osoba lub też grupa ludzi, posługując się wówczas większą liczbą tych narzędzi. Grzechotki w muzyce pierwotnej wiązały się bezpośrednio z rytuałem magicznym i z kultem. Grzechotki były niezbędnymi przedmiotami różnorodnych praktyk magicznych, spełniały rolę amuletów, środków apotropeicznych, odpędzając i odwracając swoistymi dźwię­kami wpływy złych mocy. Z biegiem czasu, gdy uległa zmianie rola muzyki w ży­ciu, zmieniła się także rola tych przedmiotów.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •