//////

Kultura

Monthly Archives: Marzec 2016

MUZYKA ROCKOWA PRZESZKADZA?

Marzec 30th, 2016 at 5:48 am » Comments (0)

Bloom sugeruje, że muzyka rockowa bardziej przesz­kadza, niż zbliża w społeczeństwie zdominowanym już przez wystarczająco dużo czynników zakłócających prawdziwą komunikację. Zamiast dążenia w kierunku spotkania, którego podstawą jest współuczestnictwo w mowie, młodzi ludzi poddając się rozkoszy coraz głośniejszej muzyki uniemożliwiają rozmowę. Mamy więc to, co Bloom nazywa „muzyczną dżunglą”z rosnącą w zawrot­nym tempie liczbą geniuszy. W gruncie rzeczy zbliżymy się do sytuacji, w której nie ma już indywidualności, nie ma nawet prawdziwych gwiazd, gdyż wszyscy są przekonani, że każdy może zostać gwiazdą. Zygmunt Bauman stwierdza nato­miast, że w słynnym sformułowaniu Marshalla McLuhana „środek jest przekazem” chodzi przede wszystkim o to, że […]

more »

BEZ NEGACJI ODMIENNOŚCI

Marzec 11th, 2016 at 6:57 am » Comments (0)

Rozważania Baumana mają kapitalne znaczenie dla zrozumienia istoty ana­lizy jakiej dokonuje Bloom. Jeżeli muzyka rockowa to przede wszystkim muzyka głośna, muzyka, której potężny rytm jest celem samym w sobie, wówczas za­miast „balansowania między namiętnościami a rozumem”, zamiast dostarczania uzasadnienia czynnościom osoby ludzkiej rodzi agresję i domaga się ampu­tacji, a nie pielęgnowania i kształtowania. Taka muzyka, podobnie jak analizo­wana przez Baumana telewizja, staje się ideologią, zamiast propozycją. Taka muzy­ka z pewnością nie przyczynia się do tego, aby konflikt między pokoleniami toczył się nie tylko w kontekście konieczności przebywania na odmiennych płaszczyznach, ale również w kontekście możliwości porozumienia bez negacji owej odmienności. […]

more »

KROK OD UWOLNIENIA CZŁOWIEKA

Marzec 8th, 2016 at 1:05 am » Comments (0)

John Naisbitt stwierdza, że „kiedy wpadamy w pułapkę i wierzymy, lub raczej mamy nadzieję, że technologia rozwiąże nasze problemy, de facto zrzekamy się ultrastyku osobistej odpowiedzialności”.W książce zatytułowanej Megatrendy wspomniany autor przedstawia istotę zjawiska, które nazywa on „technicznym skrzywieniem mentalności”. Chodzi o przekonanie, że technologia jest już o krok od uwolnienia człowieka od dyscypliny i odpowiedzialności osobistej. Naisbitt stwierdza dalej, że „ciągle czekamy na nową, magiczną pigułkę, która pozwoli nam jeść tuczące potrawy, bez zanieczyszczenia powietrza, prowadzić nieumiarkowany tryb życia bez narażania się na raka czy choroby serca”.

more »

DOMINACJA TECHNIKI NAD OSOBĄ

Marzec 4th, 2016 at 11:14 am » Comments (0)

W dobie społeczeństwa informacji potrzeba kontaktów międzyludzkich jest być może silniejsza niż kiedykolwiek w przeszłości. Co więcej? Wydaje się, że potrzeba ta staje się tym silniejsza, im więcej otacza nas różnych środków technicznych. Być może gdzieś w podświadomości czujemy, że coraz bardziej się od siebie oddalamy, że równowaga między naszą rzeczywistością fizyczną i duchową została w poważ­nym stopniu naruszona. Panowanie „rozumu instrumentalnego , polegającego na myśleniu kategoriami maksymalnej efektywności i przekonaniu, że postęp prze­biega po linii prostej sprzyja sytuacji, w której „otaczające nas przedmioty są bar­dziej długowieczne, niż czynności, dzięki którym powstają”.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •