//////

Kultura

Monthly Archives: Kwiecień 2016

MUZYKA ROCKOWA

Kwiecień 20th, 2016 at 12:39 pm » Comments (0)

Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty zjawiska, które wyraźnie wpisało się w biografię współczesnego człowieka. Muzyka rockowa w opinii niektórych badaczy to największe wyzwanie rzucone wszystkiemu, co wiąże się ze stabilizacją, porządkiem i metafizycznym modelem świata. W kon­tekście technologicznego optymizmu i ontologicznego pesymizmu młody człowiek zamiast dążenia w kierunku harmonii wydaje się uciekać w ramiona rockowego nałogu, który sprawia, że przynajmniej na jakiś czas można zapomnieć o wszelkich lękach, można zapomnieć o cierpieniu i bólu, można oddalić „śmierć-zdziczałą”. Tłem moich rozważań jest wstrząsająca diagnoza przemian kulturowych w Stanach Zjednoczonych, której autorem jest Allan Bloom.

more »

Z PEŁNA ŚWIADOMOŚCIĄ

Kwiecień 18th, 2016 at 9:00 am » Comments (0)

Ponieważ podobnie jak Hannah Arendt  uważam, że wiele z tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczo­nych, dotyczy całego świata, z pełną świadomością podejmuję ryzyko rozwinięcia niektórych poruszonych przez Blooma kwestii. Mam nadzieję, że moje rozważania zachęcą czytelnika do dalszych poszukiwań i twórczych badań w dziedzinie, która wciąż jeszcze jest zaniedbywana przez pedagogów, psychologów, socjologów i      filozofów, chociaż dotyczy większości młodych ludzi. Osoby, którym nieobce jest zjawisko zwane kulturą masową, z pewnością pamiętają interesującą książkę K.T. Toeplitza zatytułowaną „Wszystko dla wszystkich”.Autor ukazuje w niej mechanizmy powstawania kultury masowej, która będąc naturalnym następstwem gwałtownego wzrostu liczby ludzi miała przede wszystkim sprawić, aby ludzie poczuli […]

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •