//////

Kultura

Monthly Archives: Czerwiec 2016

FORMA ZAPISU DZIEŁ

Czerwiec 28th, 2016 at 12:02 pm » Comments (0)

Pewną formę zapisu dzieł powstających podczas zabaw badawczych stanowią wybrane przez dziecko przedmioty dźwiękotwórcze o pewnej nieokreślo­ności poszczególnych parametrów dźwięków. Idea zabawy wyznaczając jej udźwiękowienie, może stanowić zapowiedź partytury dla zjawisk muzycznych, którą można zapisać graficznie na wiele sposobów, niekoniecznie na pięciolinii za pomocą nut. Poszukiwanie i tworzenie sposobów notowania, utrwalania i odtwa­rzania własnego zapisu graficznego, który dokumentowałby zabawę dźwiękową dziecka jest dodatkową atrakcją eksperymentów dźwiękowych. Muzyka współ­czesna wypracowała sobie wiele różnorodnych zapisów graficznych, które często przypominają dziecięce próby zapisu utworów .

more »

DŹWIĘKOWE KLEJNOTY

Czerwiec 24th, 2016 at 2:45 pm » Comments (0)

Podczas dziecięcych eksperymentów dźwiękotwórczych dziecko nabywa doświadczeń tworząc dzieła oryginalne, wartościowe same w sobie, dzieła, które niestety często nie są zauważane przez muzykujących w sposób konwen­cjonalny, metodyczny i natrętny.Materialność muzykowania zabawowo-badawczego wprowadza dziecko w niematerialny świat dźwięków, który w zabawie dziecka istnieje wraz z dotykal­nymi i widzialnymi przedmiotami, a tworzony jest poprzez wykonywanie konkret­nych dźwiękotwórczych czynności. Dziecko pozwala przemówić przedmiotom, udziela im dźwięku lub pozwala zadźwięczeć — powołuje je do istnienia dźwię­kowego, a one udzielają oparcia dla wyobraźni dziecka, która stwarza je na nowo i wydobywa nowe sekrety i znaczenia.

more »

MAGIA PRZEDMIOTÓW

Czerwiec 17th, 2016 at 10:21 am » Comments (0)

Sterty rupieci, dziecięcych skarbów, cudow­nych imponderabiliów, którymi dziecko z upodobaniem się otacza, pełne są rekwi­zytów o magicznej mocy, które uzupełniając przestrzeń zabawową pomagają stwo­rzyć rzeczywistość nierealną. Magia tych przedmiotów tkwi nie tylko w ich specyficznych formach i powierzanych im funkcjach, ale także w ich zdolności do wydawania przeróżnych, ciekawych dźwięków, które sprawiają, że chce się je powtórnie poruszyć, wprawić w drżenie i usłyszeć raz jeszcze ich istotę audytywną. Istniejące chwilowo i na życzenie — podobnie jak duch zaczarowanej lampy Alladyna — ujawniają się, kiedy przedmioty zostaną podarte, uderzone lub rzucone.

more »

OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ

Czerwiec 6th, 2016 at 7:44 am » Comments (0)

Ogromna różnorodność dźwięków, jakie wydają przedmioty w zależności od struktury materii, jaka je tworzy, sprzyja poszukiwaniom klejnotów dźwię­kowych. Mogą one zachwycić ucho małego konesera, podobnie jak błysk szla­chetnych kamieni może zachwycić oko. Wartość tych pojedynczych, efemerycz­nych zjawisk, nie uwikłanych w formę artystyczną, istniejących w swoim czasie i   przestrzeni jest tym większa, im ciekawsze i egzotyczniejsze jest ich brzmienie w odczuciu dziecka.Odkrywanie tajemnic przedmiotów akustycznych, słuchowe ich doświadczenie, eksperymentalne kojarzenie różnych jakości dźwiękowych w sposób naturalny roz- wija\vrażliwość na doznania słuchowe.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •