//////

Kultura

Monthly Archives: Sierpień 2016

ARTYSTYCZNE WYCHOWANIE

Sierpień 24th, 2016 at 8:33 pm » Comments (0)

„Wysuszenie”, oswojenie i poddanie się czarowi bądź odrzucenie dochodzących zewsząd naturalnych symfonii nie jest łatwe nawet dla wyczulonej i pozbawionej uprzedzeń wrażliwości dziecka. Jest tym trudniejsze, im wrażliwość ta coraz bardziej „namolnie”, usilnie i jednokierunkowo orientowana jest na dzieła gotowe, w których zastosowano rozwiązania uświęcone przez tradycję muzyczną i uporządkowano je według pewnych zasad, charakterystycznych dla poszczegól­nych okresów muzyki.Gloton i Clero stwierdzają, że „wychowanie artystyczne, jakie uzyskali nau­czyciele, orientuje ich w sposób nazbyt jednostronny w kierunku przeszłości kul­turalnego dziedzictwa, «monumentalności» dziel uświęconych przez czas, nic zaś w kierunku sztuki współczesnej, do której mogłaby nawiązywać twórczość dziecięca”.  

more »

TRWANIE DŹWIĘKÓW

Sierpień 6th, 2016 at 12:19 am » Comments (0)

Przywołują wichury łamiące z trzaskiem drzewa, bulgoczące grzęzawiska, szemrzące górskie potoki, hałaśliwe miasta i przepełnione symfoniami natury ciche wioski. Poprzez imitowanie w zabawach zjawisk dźwiękowych dziecko przywołuje i uzupełnia zda­rzenia rozgrywające się na pograniczu świata fikcji i świata realnego, tworząc tym samym ilustrację dźwiękową konstruowanych sytuacji. Trwanie dźwięków; ich wysokość, barwa oraz porządek następowania po sobie uzależnione są od decyzji dziecka, od czasu jaki potrzebny jest na wykonanie czynności dźwiękotwórczej czy na wykonanie w przestrzeni ruchu, tworzącego zjawiska akustyczne oraz od wy­korzystywanego źródła dźwięku. Takie właśnie udźwiękowienia konkretnych zdarzeń zabawowych są naturalnymi dopowiedzeniami muzycznymi, które z czasem mogą ewoluować w […]

more »

SZTUKA DZIECKA

Sierpień 2nd, 2016 at 9:23 am » Comments (0)

Podobnie jak forma otwarta dzieła muzycznego pozwala na przekraczanie schematów strukturalnych, które zawiera kompozycyjny zapis, tak wstępna idea zabawy — dyscyplinująca i wyznaczająca jej udźwiękowienie ulega me­tamorfozom w miarę odkrywania nowych możliwości, tkwiących w wyobraźni dziecka, w przestrzeni, przedmiotach oraz dostępnych sposobach imitowania zjawisk dźwiękowych. Działania zabaw^owo-badawcze, w których dziecko odkry­wa jakości dźwiękowe przedmiotów manipulując nimi, odbywają się w sferze audytywnej i wizualnej, przypominając audiowizualne formy muzyki współczesnej. Wiążą się one z ideą łączenia efektów słuchowych i wzrokowych w integralne kom­pozycje artystyczne. W takich formach zjawiska muzyczne nie stanowią autono­micznej propozycji, lecz współgrają z obrazem wzajemnie się uzupełniając.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •