//////

Kultura

Monthly Archives: Wrzesień 2016

W NATURALNY SPOSÓB

Wrzesień 30th, 2016 at 6:58 am » Comments (0)

Jako że dziecko w sposób naturalny — według przytoczonych autorów — jest twórcą, odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista. Twórcza aktywność, swoboda, radość obcowania dziecka z muzyką oraz eksperymentowanie dźwiękowe odgrywają ogromną rolę w koncepcji wychowania muzycznego Carla OrfFa. Urszula Smoczyńska-Nachtman podkreśla, że „Proces uczenia się zgodnie z ideą Orffa, nie może toczyć się «w’brew», musi postępować «z», czyli równolegle z rozwojem dziecka”.Dlatego jakość przedmiotów jakimi dziecko jest otaczane, z jakimi ma do czynienia podczas zabawy, przedmiotów jakimi samo się otacza, ich jakość akustyczna i możliwości dźwiękotwórcze odgry­wają niebagatelną rolę w nabywaniu przez dziecko doświadczeń dźwiękowych.

more »

DŹWIĘKOTWÓRCZE WŁAŚCIWOŚCI

Wrzesień 11th, 2016 at 6:37 pm » Comments (0)

Dźwiękotwórcze właściwości przedmiotów, możliwości akustyczne przestrzeni, artykułowane i nieartykułowane zjawiska językowe stanowią materię mu­zycznych opowieści, która w połączeniu z ruchem, ze skłonnością dziecka do częstego przemieszczania się w przestrzeni fizycznej i fikcyjnej przestrzeni wyobraźni wyraża jego tęsknoty za tym, co odległe, nieodkryte, nieznane, tajemnicze i baśniowe.„Pośród wąskich uliczek wielkiego miasta wieczorem, gdy słońce zaszło i chmury błyszczały między kolumnami jak złoto, słyszał czasem to ten, to ów jakiś dziwny odgłos podobny do bicia kościelnego dzwonu — odgłos ten słychać było tylko przez jedną chwilę, gdyż zagłuszał go hałas i turkot przejeżdżających wo­zów”.

more »

NIEDOCENIONE BOGACTWO

Wrzesień 6th, 2016 at 10:49 pm » Comments (0)

Ten magiczny, pełen tęsknoty i tajemnicy wywołujący twórczy niepokój wyobraźni fragment jednej z baśni Andersena skłania do wyruszenia w rejony istniejące nie tylko w baśniach, w których nic nie jest oczywiste i dopowiedziane, na poszukiwania źródeł tajemniczych odgłosów, które czasami krótką chwilę słychać nawet pośród ulic wielkiego miasta. Niedocenianego bogactwa nie nazwanych zjawisk akustycznych nie można jednak odnaleźć bez pewnych wyrzeczeń, bez rezygnowania (od czasu do czasu) z dobrodziejstw świata widzialnego na rzecz słyszalnego świata dźwięków i efeme­rycznych zjawisk muzycznych, których barwne spektakle można usłyszeć czasem to tu, to tam.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •