//////

Kultura

Monthly Archives: Listopad 2016

DŹWIĘKI, OBRAZY I RUCHY

Listopad 18th, 2016 at 11:23 am » Comments (0)

Dźwięki, obrazy, ruchy, słowa stają się tworzywem działalności twórczej, w której równie ważny jest sam proces tworzenia, działania, jak i uzyskane efekty;poznanie — istotąjest dążenie do wykrycia i zrozumienia rządzących określonym zjawiskiem prawidłowości. W rezultacie podejmowanych przez siebie form aktywności dziecko zdobywa nowe doświadczenia, wzbogaca się o nowe sposoby działania i nowe rozwiązania, odkrywa dla siebie nowy skrawek rzeczywistości, a więc aktywność taka nosi zna­miona aktywności twórczej, bowiem „każde działanie mieszczące się w zakresie własnej aktywności jednostki jest twórcze, o ile prowadzi do rezultatów nowych dla niej”. Jerzy Kujawiński stwierdza, że przez „aktywność twórczą rozumie się podej­mowaną z zadowoleniem, opartą na […]

more »

WYBIERAJĄC I REALIZUJĄC CEL

Listopad 2nd, 2016 at 3:26 am » Comments (0)

Wybierając cel i realizując go według własnej koncepcji, dziecko jest związane osobiście z podejmowanymi czynnościami oraz z ich wynikami. Autono­miczne działania dziecka, ich osobisty charakter i silne zabarwienie emocjonalne kształcą przeświadczenie o możliwości przekształcania rzeczywistości, wpływania na najbliższe otoczenie, na przedmioty, na ich materialną i niematerialną istotę, pozwalają zaznaczyć jedyną i niepowtarzalną obecność dziecka w świecie’ .Nie można zatem narzucić aktywności ścisłymi dyrektywami i zarazem wymagać, żeby dziecko utożsamiło się z tym, co robi, związało się emocjonal­nie z wykonywanymi czynnościami, pracowało z pasją i zdobywało doświad­czenia przyjazne dla jego osobowości.

more »
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •