//////

Kultura

Grudzień 27th, 2014 at 11:15 am

DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ

Dla dzieci rozpoczynających naukę gry pole­cam, bardziej zbliżone do fortepianu, elektryczne klawiatury z dynamiką fortepia­nową, a rodzicom zasobniejszym w fundusze doradzam zakup klawiatury z obcią­żeniem klawiszy. Powinno się też dokupić do klawiatury prawy pedał. Keyboardy jako instrumenty są uboższe dźwiękowo od pianina, nie posiadają alikwotów, które tonom dodają dźwięczności i barwy. Muzyka nie zna granic, jej zapis nutowy jest zapisem międzynarodowym,mimo że oznaczenia temp i interpretacji pisze się po włosku. Polscy muzycy-pia- niści grają utwory kompozytorów niemieckich, austriackich, francuskich, rosyj­skich i wielu innych narodowości. Utwory Chopina na Konkursach Chopinowskich równie dobrze jak Polacy wykonują pianiści innych narodowości: Amerykanie, Rosjanie, Francuzi, Niemcy, Czesi, Japończycy Opery włoskie Verdiego jedna­kowo wzruszają publiczość na widowniach w Mediolanie, Londynie, Nowym Jorku, Moskwie, Paryżu jak i w Warszawie.

comments Comments (0)    -
Grudzień 25th, 2014 at 9:41 am

MUZYKA NIE ZNA GRANIC

Konkursy, festiwale muzyczne, kursy interpretacji utworów muzyczych, organizowane w różnych krajach, gromadzą muzyków i melomanów z całego świata. Utwory Bacha skomponowane przed trzystu laty, czy utwory Haydna, Mozarta i Beethovena sprzed dwustu lat, są dzisiaj równie piękne jak dawniej, chociaż wykonuje się je na innych, nowoczesnych instrumentach. Muzyka z różnych epok, np.: klasyczna, romantyczna, impresjonistyczna i współczesna jest wykonywana na różnych estradach świata przez wybitnych współczesnych wirtuozów fortepianu.Muzyka, tzw. lżejsza, operetkowa i taneczna daje też wiele radości, odprężenia i zadowolenia. Można przy niej tańczyć i słucha się jej z przyjemnością, szczególnie jeśli jest wykonywana przez doskonałych zawodowych wykonawców.

comments Comments (0)    -
Grudzień 15th, 2014 at 10:53 pm

MUZYKA MŁODZIEŻOWA

Muzyka młodzieżowa ma również swoje zalety i można się nią entuzjazmo­wać. Grana jednak zbyt głośno w małym mieszkaniu, w bloku przeszkadza sąsiadom i odbiera się ją jako hałas trudny do zniesienia. Do rozpowszechnienia cech świata muzyki poważnej i rozrywkowej przy­czyniły się z pewnością nagrania płytowe, kasetowe i video. Ulubione utwory dzięki temu można przesłuchiwać dowolną ilość razy. Można i trzeba porównywać różne wykonania tego samego dzieła muzycznego. Dzięki koncertom nadawanym w tele­wizji i nagraniom na kasetach video możemy również z bliska zobaczyć muzyków i dyrygentów sławnych orkiestr. Dzieci lubią łączenie dźwięków z obrazem.

comments Comments (0)    -
Grudzień 5th, 2014 at 6:10 am

WIELKI KOMFORT

Jest to wielki komfort dla chorych i tych wszystkich, którzy z różnych powodów me mogą słuchać koncertów na żywo. Jednak nic nie zastąpi bezpośredniego udziału w koncercie, kiedy to słuchamy muzyki w sali koncertowej. Przed wyjściem z domu ubieramy się odświętnie, czasem nawet kupujemy kwiaty dla solisty, a po koncercie długo wymieniamy uwagi i komentujemy grę muzyków. Wielcy muzycy, jak np.. Ignacy Paderewski, Światosław Richter potrafili swoją grą i indywidualnością zrobić na słuchaczach niezapomniane wrażenie, które pozostaje w pamięci przez całe życie. Dobrze, że coraz częściej nauczyciele muzyki, wychowawcy i dyrekcje szkół wykupują stałe abonamenty koncertowe, że wyjeżdżają z dziećmi i młodzieżą do sal koncertowych, by świat muzyki przybliżyć w najlepszej formie.

comments Comments (0)    -
Listopad 24th, 2014 at 12:47 pm

MUZYKA W SZKOLE

Rodzice, którzy decydują się na uczenie swojego dziecka muzyki, mogą wybierać między różnymi rodzajami szkól i odmiennymi sposobami uczenia. We wszystkich typach szkół oraz w różnych metodach nauczania wymagane jest, ażeby uczeń miał swój instrument do ćwiczenia w domu. Dłuższą tradycję edukacyjną mają państwowe szkoły muzyczne. Jednak ze względu na przygotowanie dzieci do zawodu muzyka instrumentalisty, kształcić się mogą w nich jedynie dzieci o    wyraźnych zdolnościach muzycznych i dobrych fizycznych dyspozycjach do tego zawodu. Naukę rozpoczyna się w wieku siedmiu lat. Szkoły mają swój plan nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, lekcje na instrumen­tach są indywidualne, a uczniowie co roku otrzymują świadectwo ukończenia klasy.

comments Comments (0)    -
Listopad 21st, 2014 at 8:00 pm

W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

W nowym systemie kształcenia pierwszych sześć lat będzie latami umuzykalnia­jącymi, bez konieczności corocznego zdawania egzaminów, obligującymi jedynie dzieci do grania na koncercie kończącym rok szkolny. Swoją długoletnią tradycję w naszym kraju mają także ogniska muzyczne, posługujące się programami nauczania szkól muzycznych, realizowanymi jednak w znacznie mniejszym zakresie. Wiek uczniów jest nieograniczony, lekcje są indywidualne, a egzaminy wymagają znacznie mniejszych rygorów programowych. Na zakończenie okresów uczenia wydawane są odpowiednie świadectwa. Nauka w ogniskach muzycznych jest płatna.Od kilku lat nowością są płatne, umuzykalniające szkoły muzyczne, uczące gry na keyboardach, oparte na japońskim systemie kształcenia, np.: szkoły Yama­ha, Casio itp

comments Comments (0)    -
Listopad 7th, 2014 at 11:40 pm

BEZPOŚREDNIA KORZYŚĆ

Dzieci rozpoczynają naukę w wieku pięciu, sześciu lat, a w przed­szkolu muzycznym od trzech, czterech lat. Lekcje odbywają się zbiorowo w gru­pach liczących od dwóch do sześciu uczniów, a dziecku zawsze towarzyszy któreś z rodziców. Dzieci można również uczyć prywatnie u nauczyciela pianisty. Warunki są do uzgodnienia z uczącym nauczycielem. Często rodzice zadają pytanie: jakie korzyści może mieć dziecko z nauki gry na fortepianie? Odpowiedzieć na to można w ten sposób, że korzyści te mogą być bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednią korzyścią są postępy dziecka w grze, pochwala nauczyciela, udany popis i oklaski po występie, wysoka ocena na koniec roku szkolnego itp.

comments Comments (0)    -
Październik 20th, 2014 at 8:33 pm

LEKCJE GRY

Do pośrednich korzyści należy zaliczyć: wyćwiczenie nieza­leżności ruchowej rąk i sprawności palcowej, ćwiczenie koncentracji i podzielności uwagi, pamięci wyobraźni, wrażliwości artystycznej, systematyczności i organi­zacji pracy oraz odwagi do brania udziału w występach publicznych. Lekcje gry na fortepianie powinny być prowadzone przez nauczyciela uczącego z zaangażowaniem według ustalonych zasad i metod pracy, z uwzględnieniem zdolności, zamiłowań i charakteru ucznia. Pragnę tez zwrócić uwagę na szczególny rodzaj lekcji, jakim jest występ publiczny ucznia. Stara się on wtedy zagrać jak najlepiej i chce, aby jego gra spodobała się także publiczności. Niestety, czasem zdarza się deprymująca pomyłka.

comments Comments (0)    -
Październik 1st, 2014 at 7:48 pm

SKOMPLIKOWANY OPIS

Ten skomplikowany opis gry pianisty służy ukazaniu jak wiele czynności fizycznych i umysłowych trzeba wykonać podczas grania, jak ważna jest sprawność i koordynacja ruchowa, wyobraźnia, pamięć i podzielność uwagi oraz słuch muzyczny.Granie na fortepianie, to jeszcze coś więcej niż tylko mechaniczne odtwa­rzanie na klawiaturze nut oznaczonych na pięciolinii, jest to część gry warunkująca zaistnienie strony artystycznej utworu muzycznego. Oprócz znaków nutowych, których znaczenie jest jednoznaczne, istnieją jeszcze oznaczenia nieokreślone precyzyjnie do końca. Znaki te, pisane po włosku oznaczają: zgłaśniame, ściszanie, przyspieszanie, zwalnianie, granie ciężko lub lekko, śpiewnie, szorstko, żartobliwie, tragicznie, tanecznie, skocznie, dostojnie, dramatycznie itd. Można je różnie interpretować.

comments Comments (0)    -
Wrzesień 13th, 2014 at 10:44 pm

SKALA NAPIĘCIA EMOCJONALNEGO

Różna też jest ich skala napięcia emocjonalnego. Ażeby te wrażenia przekazać dziecku, trzeba odwołać się do jego bogatej wyobraźni po­sługując się opisami słownymi, stosować porównania, śpiewać, a nawet tańczyć z dzieckiem. Uczniowi, a szczególnie przedszkolakowi, należy pozwolić na tworzenie własnych kompozycji, starając się tak umiejętnie kierować fantazją i wyobraźnią dziecka, aby go nie zniechęcić i nie zrazić do dalszych twórczych działań.W pierwszej fazie nauki szczególnie trudne jest granie na cztery ręce, lub na dwa fortepiany. Taki rodzaj gry jest doskonałym wprowadzeniem do współgrania z innym instrumentem, takim jak flet, skrzypce, instrument perkusyjny itp.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •