//////

Kultura

Październik 10th, 2011 at 1:06 pm

ZAKŁÓCONA RÓWNOWAGA

Skutkiem tego następuje nasilający się wciąż wzrost chorób tzw. cywi­lizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory, schorzenia psy­chiczne i nerwice. Są one wynikiem zakłóconej równowagi człowieka, który w pogoni za dobrami materialnymi, pracą, wiedzą itp. zapomina o sobie i swoich potrzebach fizycznych, psychicznych, duchowych, o potrzebie zatrzymania się na chwilę i dokonania refleksji nad sobą i swoim życiem. Ta sytuacja „wymaga ener­gicznego przeciwdziałania poprzez szerokie upowszechnienie modelu życia opar­tego na higienie ogólnej i higienie psychicznej […]”.Zdrowie fizyczne uzależnione jest od psychicznego, co dowiedziono już dawno. Ale zdrowie psychiczne wymaga czasu dla siebie, odpoczynku i refleksji. Niektórzy to potrafią i robią spontanicznie słuchając muzyki czy przebywając na łonie natury, ale wielu trzeba tego nauczyć. „Gdy ci wszyscy, którzy ten świat kreują, poczują się zagrożeni chorobami psychosomatycznymi, gdy zaczną się im rozpadać rodziny, gdy doświadczą wewnętrznej pustki, wówczas zapewne zadadzą sobie podstawowe pytania i wówczas wokół nich może powstać nurt refleksji i samorefleksji, który będzie impulsem do nowego etapu rozwoju”

 

comments Comments (0)    -
Wrzesień 29th, 2011 at 1:13 pm

RELAKS DROGĄ MIŁOŚCI

Termin „relaks”jest pochodzenia łacińskiego (relaxo – rozluźniam) i oznacza „odprężenie fizyczne i psychiczne; krótki odpoczynek polegający na przybraniu odpowiedniej pozycji, rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu do minimum aktywności myślowej”. Natomiast pochodzący od niego wyraz „relaksacja” (ang. relaxation) używany jest dla określenia stanów lub czynności, w których dominuje odpoczynek,odprężenie, zwolnienie psychofizyczne.Synonimem reakcji relaksu jest „we­wnętrzne rozluźnienie”, „wewnętrzne uspokojenie”, „odprężenie”, „wewnętrzny spokój”, „wewnętrzna cisza”, „odświeżenie”, „wypoczęcie” czyli przyjemne dozna­nia, których przeżywanie przyczynia się do akceptacji siebie, pozytywnego nasta­wienia do świata i ludzi, wiara w siebie oraz zaufanie do siebie i innych.

 

comments Comments (0)    -
Wrzesień 10th, 2011 at 1:44 pm

STAN RELAKSU

O  tym, jak cenna może być umiejętność relaksowania się w dzisiejszych cza­sach, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Prawie każdy lekarz zaleca swoim pacjentom przede wszystkim odpoczynek, zwolnienie tempa czy podchodzenie z dystansem do problemów. Takie są między innymi zadania czy cele relaksu. Powinien on być „efektywnym wypoczynkiem po zmęczeniu pracą zawodową, powinien być również formą regeneracji biologicznej i mobilizacji sił do prze­zwyciężenia codziennych stresów. W wielu przypadkach relaks ma być rodzajem obrony przed własną agresją i lękiem oraz pomocą w samopoznaniu się i dosko­naleniu własnej osobowości”.Metody osiągania stanu relaksu mogą być różnorodne, a do najbardziej znanych należą: trening autogenny Schultza, relaks stopniowy Jakobsona, medytacje w jodze czy dostępny dla wszystkich relaks przy muzyce.

 

comments Comments (0)    -
Wrzesień 7th, 2011 at 11:53 pm

KAŻDA Z METOD

Każda z tych metod zapewnia uspokojenie zewnętrzne i wewnętrzne ćwiczącego, a w efek­cie prowadzi do uzyskania kontaktu z samym sobą, stanu wewnętrznej harmonii. Tylko będąc w takim stanie, stanie wewnętrznej równowagi, możemy prawidłowo funkcjonować, a więc podejmować właściwe decyzje, odpowiednio reagować na bodźce zewnętrzne, a nawet tworzyć. Wiadomo bowiem, że w stanie ogólnego rozluźnienia, gdy umysł pozbawiony codziennych trosk jest całkowicie odprężony (jest w stanie alfa-a) możliwe są twórcze olśnienia, będące rodzajem myślenia intuicyjnego.Zwracają na to uwagę psychologowie mówiąc o zjawisku olśnienia (iluminacji) jako o elemencie procesu twórczego i tłumaczą to hipotezą inkubacji (nieświadomej pracy nad problemem).Takiego sposobu rozwiązywania problemów możemy nauczyć i siebie i dzieci stosując tzw. twórczą wizualizację, w trakcie której muzyka pełni niebagatelną rolę. Czym więc jest twórcza wizualizacja? „Jest to świadome wykorzy stanie twórczej wyobraźni do rozwiązywania codziennych problemów: osiągania celów, pokony­wania przeszkód, poszerzania świadomości i podwyższania jakości życia , a także do generowania twórczych pomysłów.

 

comments Comments (0)    -
Sierpień 28th, 2011 at 10:37 pm

KORZYSTANIE Z UMIEJĘTNOŚCI

Dzieci korzystają z tej umiejętności zupełnie swobodnie, gdyż mają one naturalną potrzebę twórczej gry imaginacyjnej. Moż­liwości dziecięcej wyobraźni są niemal nieograniczone dopóki nie wkroczy w ten proces tradycyjna szkoła, która z reguły zabija w dzieciach tę zdolność. A już Einstein zwrócił uwagę, że „wyobraźnia jest znacznie ważniejsza niż wiedza. Wiedza ma swoje ograniczenia, podczas gdy wyobraźnia obejmuje cały świat, pobudza postęp, jest źródłem wszelkiego rozwoju”. Zasadniczą rolę w kształceniu wyobraźni — pisze Shepard — odgrywa dzieciństwo. Dzieci, które w pierwszym okresie życia są wychowywane poza szkołą [podkreślenie moje], których zdolności językowe rozwijają się wolniej […], mają szansę rozwoju własnej wyobraźni”. Co w takim razie może zrobić szkolą, aby rozwijać wyobraźnię dziecka i jego twórcze zdolności? O tym w dalszej części.(Wspomniano już wcześniej o możliwości relaksowania się przy muzyce.

 

comments Comments (0)    -
Sierpień 14th, 2011 at 5:35 pm

MUZYKA- LEKARSTWO DLA DUSZY

Muzyka jest lekarstwem dla duszy — to prawda pow­szechnie znana. Dlatego możliwości jej zastosowania w terapii najwcześniej zau­ważyli psychologowie uznając muzykoterapię, naukę zajmującą się badaniem i doświadczaniem wpływu muzyki na zdrowie ludzkie, za jedną z form psycho­terapii. Na szersze związki człowieka z muzyką zwrócił uwagę prof. Tadeusz Natanson, twórca polskiej muzykoterapii pisząc: „dostęp do poznania feno­menu muzyki widzieć można tak na gruncie estetyki, psychologii, muzykologii, akustyki, matematyki czy cybernetyki, jak socjologii czy nauk biologicz­nych”. Tak więc muzykę towarzyszącą człowiekowi od początku jego dziejów można badać w różnych aspektach, a miejsc jej zastosowań wciąż przybywa.Słuchamy jej w domu i na ulicy, w sali koncertowej i w radiu czy telewizji, w szpi­talach, ośrodkach opieki, przed snem, w trakcie pracy, u dentysty czy na stole ope­racyjnym.

comments Comments (0)    -
Sierpień 12th, 2011 at 9:23 am

Muzyka na wesele Zielona Góra

Jeśli nie macie czasu ani energii, aby wybrać muzykę na ślub, zostaw to specjalistom. Ważni są muzycy, których wynajmiesz. Warto sprawdzić, jaką muzykę zazwyczaj grają podczas ceremonii i na przyjęciu. Ważne, by mieli odpowiednie doświadczenie i byli profesjonalni. Wybierzcie muzyków mądrze. Warto, abyście przygotowali listę ulubionych piosenek i swoje pomysły. Możecie być kreatywni, przy jej układaniu. Nie musicie wybierać tylko tradycyjnych piosenek weselnych. Znajdźcie muzyków, którzy znają większość tych piosenek. Jeśli zależy Wam na jakimś utworze, a muzycy go nie znają, zapytajcie, czy są w stanie się go nauczyć. Warto bawić się muzykę. Wówczas zabawa na weselu będzie doskonała. Nie musicie być tradycjonalistami, możecie wybrać nowoczesne utwory. To przecież Wasz ślub i ma on odzwierciedlać Wasz gust i charakter. Możecie ułożyć też swoją piosenkę, którą później zaśpiewacie lub wykonają muzycy. Pamiętajcie, że cokolwiek wybierzecie, muzyka jest osobistą kwestią. Nie bójcie się być trochę innym i niepowtarzalnie. Najważniejsze, abyście się dobrze bawili.

comments Comments (0)    -
Lipiec 28th, 2011 at 9:42 am

Muzyka z komputera

Nawet jeśli jesteśmy początkujący w świecie tworzenia muzyki, możemy się szybko tego nauczyć. Istnieją bowiem specjalne programy, które ułatwiają to zadanie. Muzyka z komputera jest coraz bardziej powszechna. Warto korzystać z programów, które nie są skomplikowane w użyciu. Początkujący powinni wybrać proste programy, które można znaleźć w Internecie. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z tworzeniem muzyki z komputera. Można też znaleźć takie programy, które oferują solowy instrument lub beaty pod rap. Dobre programy do tworzenia takiej muzyki mają przyjazny interfejs i są łatwe w obsłudze. Kiedy korzystamy z oprogramowania, warto skorzystać z samouczków video. Znajdują się tam wskazówki ekspertów. W ten sposób możemy spełnić swoje marzenie o tworzeniu muzyki. Stworzoną muzykę możemy pobrać bezpośrednio na odtwarzacz MP3 i słuchać jej wszędzie. Warto tworzyć muzykę online, w ten sposób ograniczamy koszty. Dobre programy posiadają też dużą kolekcję beatów, dzięki temu tworzenie muzyki staje się łatwe i przyjemne.

comments Comments (0)    -
Lipiec 24th, 2011 at 1:36 am

Muzyka z komputera

Nagrywanie oryginalnej muzyki z komputera jest złożonym procesem, ale bardzo ciekawym, dzięki kreatywności, odrobinie wysiłku i prawidłowej edukacji. Informacje na temat konfiguracji, nagrywania, miksowania, masteringu i promocji są niezbędne dla każdego, kto interesuje się muzyką dla nas. Muzyka z komputera może być bardzo ciekawa. Istnieje szeroki wybór oprogramowania do nagrywania muzyki na komputerze. Nagranie dobrej muzyki wymaga trochę wysiłku, ale jest to możliwe. Należy tylko poświęcić trochę czasu na przyswojenie wiedzy i praktykę. Niezbędna jest również kreatywność. Przy tworzeniu muzyki ważny jest nie tylko komputer, ale również instrumenty. Jakość dźwięku będzie zależała od poziomu dźwięków urządzeń. Należy zrozumieć jak współdziałają te dźwięki. Pomogą one określić właściwy poziom i wolumeny. Ważna jest odpowiednia jakość mikrofonu i instrumentu, który podłączany do miksera. Akustyka wnętrz również będzie miała wpływ na produkt końcowy. Kiedy wszystko jest już ustawione, należy znaleźć oprogramowanie do nagrywania, które jest przyjazne dla użytkownika i dobrze zapoznać się z nim. Miksowanie to prawdziwa sztuka, może być czasochłonna i skomplikowana.

comments Comments (0)    -
Lipiec 15th, 2011 at 6:41 am

Muzyka z komputera

Nagrywanie muzyki należy zacząć od suchego zapisu. Musimy liczyć się z wielokrotnym nagrywaniem. Muzyka z komputera może być doskonałej jakości. Większość ludzi łatwiej pracuje z suchym nagraniem, ponieważ ma większą kontrolę nad gotowym produktem. Jeśli używasz jakichkolwiek efektów  podczas nagrywania, utkniesz z nimi. Nagrywanie na sucho pozwala dodać efekty później albo zostawić je, jeśli tak wolisz. Eksperymentowanie pozwala znaleźć to, co brzmi najlepiej. Wystarczy, że upewnisz się odnośnie wolumenu i poziomu, na którym odbywa się nagrywanie. Efekt będziesz mógł zmieniać później. Należy pamiętać, że na wszystko potrzebny jest czas. Nie chcesz chyba, aby Twoja muzyka brzmiała niechlujnie albo nieprofesjonalnie. Wykorzystaj metronom lub kliknij ścieżkę, aby upewnić się, że utwór brzmi na najwyższym poziomie. Pamiętaj, że wnętrze, w którym nagrywasz, również ma wpływ na jakość.Sprawdzaj, co brzmi najlepiej. Miksowanie wymaga czasu. Nie warto się zniechęcać. Dzięki doświadczenie, miksowanie stanie się łatwiejsze. Zawsze należy monitorować wszystkie utwory na raz w danym miksie.

comments Comments (0)    -
  • Reklama

Kultura is proudly powered by WordPressEntries (RSS) and Comments (RSS). •